In een verklaring aan Lusa stelt de MIA dat de informatie over dit kernongeval afkomstig is van het platform Tanquem Cofrents, dat deel uitmaakt van de Iberische beweging en waarin de belangrijkste ecologische groeperingen en organisaties van de Valenciaanse burgermaatschappij zijn verenigd.

Het ongeval werd op donderdag geregistreerd, met "een lek van hoog radioactief water in de turbine van de centrale, in het primaire circuit van de reactor".

De Iberdrola-groep, eigenaar van de kerncentrale, verklaart in een op haar website gepubliceerde nota dat "dit incident geen gevolgen heeft gehad voor de veiligheid van de installaties, de mensen of het milieu".

"De kerncentrale van Cofrentes heeft, volgens de vastgestelde procedures, de Raad voor nucleaire veiligheid op de hoogte gebracht dat, om 10u17 [donderdag], de automatische uitschakeling van de reactor werd geregistreerd als gevolg van de werking van zijn beveiligingssysteem door een laag punctueel signaalniveau in het reactorvat. Alle veiligheidssystemen in de fabriek hebben naar behoren gefunctioneerd volgens het project en de eenheid is stabiel in bedrijfstoestand drie (hot stop)", luidt het document.

Volgens Iberdrola was de specifieke daling van het waterpeil "te wijten aan de daling van de toevoer van voedingswater" en voert het technische team van de kerncentrale "de taken voor het oplossen van de anomalie uit".

De MIA stelt daarentegen dat het lek zich heeft voorgedaan "buiten het omhulsel van de reactor, dat juist tot taak heeft de buitenwereld te beschermen tegen eventuele radioactieve lozingen."

"De groep [Fechem Cofrentes] blijft verklaren dat dit lek in eerste instantie niet lijkt te zijn ontdekt, maar pas als gevolg van de daling van het waterpeil in de reactor, waardoor het dringend noodzakelijk werd de reactor stil te leggen."

Zij voegen eraan toe dat dit ongeval de eerste niet-geplande stillegging van de Spaanse kerncentrale in Cofrentes is sinds de verlenging van de exploitatievergunning in maart van dit jaar.

Volgens de milieuactivisten is de centrale van Cofrentes "oud en verslechterd", wat samen met het beheersbeleid "om de productie tot elke prijs te maximaliseren, het meer dan voorspelbaar maakt dat ongevallen als deze of ernstiger zich zullen herhalen."

"De MIA heeft erop aangedrongen dat deze centrale wordt gesloten omdat ze alle burgers in gevaar brengt, en dat er snel wordt overgeschakeld op een systeem dat uitsluitend op hernieuwbare energie is gebaseerd, waarbij catastrofale klimaatveranderingen worden voorkomen en dat schoner, veiliger en goedkoper is", zo besluit hij.

Zij waarschuwen ook voor het gevaar van een verlenging van de exploitatie van de kerncentrale van Almaraz, die op 100 kilometer van de grens met Portugal en naast de rivier de Taag ligt.