De gegevens staan in een document van 28 bladzijden van de Portugese Vereniging van Psychologen (OPP), getiteld "Laten we praten over zelfmoord", dat werd gelanceerd in verband met de Werelddag voor de Preventie van Zelfmoord, die vrijdag werd gehouden.

"Een van de factoren die dit suïcidaal gedrag kunnen uitlokken, is in feite de onaangepastheid die de persoon voelt met betrekking tot de aanvaarding door de familie wanneer er problemen zijn met seksuele geaardheid of genderidentiteit," vertelde OPP's Renata Benavente aan Lusa.

De psychologe legde uit dat wanneer er sprake is van deze "toegenomen moeilijkheden, vooral in deze kritieke stadia van ontwikkeling, van persoonlijkheidsstructurering, van zelfaanvaarding", de situatie verergert.

"De adolescentie zelf, en de cijfers tonen dit aan, is reeds een moeilijke fase waarin er een toenemend aantal zelfmoorden is. Als deze moeilijkheden die in de adolescentie te verwachten zijn, samengaan met andere risicofactoren, namelijk de seksuele identiteit, de niet-aanvaarding door de familie van hun seksuele geaardheid, zullen al deze moeilijkheden het risico op zelfmoord natuurlijk vergroten", benadrukte hij.

Volgens hem is het een groep jongeren en mensen die bijzondere aandacht verdient.

Zij waarschuwde ook voor "een zeer zorgwekkende kwestie", namelijk zelfmoord onder de jongere bevolking, de op één na belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren wereldwijd tussen 15 en 34 jaar.

"De eerste [oorzaak] is sterfgevallen door ongevallen en de tweede is zelfmoord, wat ons ertoe brengt na te denken over de vraag waarom jongeren dit soort beslissingen nemen om zichzelf van het leven te beroven," zei hij.

In Portugal is het aantal sterfgevallen door zelfmoord "hoog": de meest recente statistieken wijzen op drie sterfgevallen per dag als gevolg van deze oorzaak.

Wereldwijd sterven jaarlijks bijna 800.000 mensen door zelfmoord, wat overeenkomt met ongeveer één dode per 40 seconden.

"De meeste mensen die door zelfmoord om het leven zijn gekomen, leden aan psychische gezondheidsproblemen, namelijk depressie en problematisch alcoholgebruik", aldus het document.

Anderzijds, zo wees Renata Valente erop, blijkt uit het internationale onderzoek ook dat het aantal pogingen 25 keer hoger ligt dan het aantal voltooide zelfmoorden.

"Zelfmoordpogingen en zelfmoorden vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid en komen meestal voort uit situaties van grote emotionele ontreddering en hebben een zeer grote impact, zowel door het verlies van mensenlevens" als op "de overlevenden".

"Bij elke zelfmoord kunnen zes tot tien overlevenden achterblijven, zoals ouders, broers en zussen, kinderen, vrienden, kennissen, buren, collega's van de overledene en gezondheidswerkers, aldus de publicatie.

Over het document, legde Renata Benavente uit dat het belangrijkste doel is om de thema's van zelfmoord aan te pakken en gezondheidsgeletterdheid te bevorderen, "het helpen van de algemene bevolking om enkele tekenen te identificeren die kunnen verwijzen naar veranderingen die wijzen op een mogelijk gedrag van deze aard".

"Voor velen is het gewoon een ontsnapping uit een voorbijgaande situatie die niet op een meer impulsieve manier kan worden aangepakt en als we attent zijn op dit soort indicatoren kunnen we echt handelen om deze persoon te helpen dit interne lijden te verlichten en niet een daad van deze aard te voltooien", benadrukte hij.

In het document wordt ook ingegaan op de redenen die tot zelfmoord kunnen leiden, de risico- en beschermingsfactoren, worden aanbevelingen gedaan over wat kan worden gedaan en is een gedeelte gewijd aan mythes en feiten en een ander gedeelte aan waarschuwingssignalen.