In een verklaring beklemtonen acht verenigingen dat het mandaat dat aan het Instituut voor mobiliteit en vervoer is gegeven, "vroegere fouten" voortzet en de kans op "een brede consensus over een project van nationale en strategische draagwijdte" verkwanselt.

De studie waarvoor het IMT een openbare aanbesteding heeft uitgeschreven, is bedoeld om "slechts drie oplossingen te vergelijken, wat het proces ondermijnt en het zijn karakter" van strategische milieubeoordeling ontneemt, zo wijzen zij erop.

Twee van de oplossingen die moeten worden geëvalueerd hebben betrekking op de aanleg van een nieuwe luchthaven in Montijo, die de milieuverenigingen in de milieueffectbeoordeling onhaalbaar achten en die de administratieve en fiscale rechtbank van Almada in haar vonnis heeft bekrachtigd.

De acht entiteiten beweren dat de uitvoerende macht geen "strategische visie" heeft door niet te kiezen voor een spoorwegverbinding met het nieuwe luchthavenproject, waarbij zij opmerkt dat "het spoor in Europa het overwicht krijgt" en dat de oplossing om een nieuwe luchthaven in Montijo te bouwen, "waar de trein nooit kan komen, een anachronisme is".

"Aangezien er een Nationaal Wegenplan en een Nationaal Spoorwegenplan is (dit wordt geraadpleegd), verdedigen de organisaties dat er een Nationaal Luchthavenplan moet komen, zowel voor passagiers als voor vracht", wijzen zij erop.

Een strategische milieubeoordeling moet volgens hen "werkelijk allesomvattend" zijn en "gecoördineerd en permanent gecontroleerd worden door een comité van deskundigen uit verschillende gebieden".

De verenigingen (ZERO, ANP/WWF, FAPAS, Geota, LPN, Quercus, SPEA en SPECO) zullen zich voor deze eisen wenden tot de president van de republiek, de premier, de regering, de partijen met parlementaire vertegenwoordiging, de burgemeesters en andere entiteiten die terzake verantwoordelijkheid dragen .