Volgens de Technische Eenheid voor Begrotingssteun (UTAO): "Tot eind juli 2021 bedroeg het bekende directe financiële effect van de beleidsmaatregelen van Covid-19 op de rekening van de Portugese overheidsdiensten (BO) 4,133 miljard euro".

Het bedrag van 4,133 miljard euro is "het bedrag van de vermindering van het saldo dat rechtstreeks wordt veroorzaakt door alle economische operaties waarvan de boeking bekend is".

In deze categorie vallen de "verrichtingen met gevolgen voor het globale saldo, de uitgavenverrichtingen met betrekking tot de financiële activa en de extrabudgettaire verrichtingen".

De door Rui Nuno Baleiras gecoördineerde eenheid verduidelijkt ook dat "uitgaven die als extrabudgettair worden geclassificeerd, volledig worden gefinancierd door gemeenschapsfondsen en begunstigden buiten het PA-universum, maar dat er een kloof is tussen het moment van betaling van de uitgaven en dat van inning van de inkomsten", en in deze periode "een financiële inspanning voor PA's vormen die het verdient om onder de aandacht te worden gebracht".

"Het Apoiar-programma is de belangrijkste maatregel in deze categorie, met een bruto-uitgave van 949 miljoen euro, die echter, na aftrek van de geïnde ontvangsten, terugloopt tot 360 miljoen euro, wat neerkomt op 8,7 procent van de totale Covid-19 maatregelen".

De totale inspanning van de overheidsadministraties "blijft toegespitst op steun aan de economie" (3,272 miljard euro; 79,2 procent), waarbij in deze typologie ook de uitgaven voor de verwerving van financiële activa en de netto-uitgaven voor extrabudgettaire verrichtingen zijn opgenomen", en de uitgaven voor gezondheid bedroegen 861 miljoen euro (20,8 procent).

Wat de ondersteuning van de economie betreft, wijst UTAO op "maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid en behoud van de werkgelegenheid (2,075 miljard euro), die 63,4 procent van het totaal vertegenwoordigen, met inbegrip van de uitgaven voor financiële activa (84 miljoen euro) en de netto-uitgaven voor extrabudgettaire operaties (404 miljoen euro)".

Op het gebied van gezondheid "springt de aankoop van geneesmiddelen, vaccins en persoonlijke beschermingsmiddelen eruit (549 miljoen euro), ongeveer 63,8 procent van het totaal van de typologie".