De stakingsaankondigingen van de vakbond van alle leerkrachten (STOP), die van kracht zijn van vandaag tot 17 september, zijn van toepassing op alle beroepsbeoefenaren in het onderwijs, met inbegrip van de werknemers in het hoger onderwijs.

In een toespraak tot Lusa legde de coördinator van STOP, André Pestana, uit dat de vakbond besloten heeft de stakingsperiode te laten samenvallen met het begin van de lessen in het leerplichtonderwijs, omdat dit een schooljaar zal zijn dat in het teken staat van de municipalisering van het onderwijs.

Volgens STOP zal de overdracht van vaardigheden met betrekking tot niet-onderwijzend personeel leiden tot het ontslag van werknemers, die op het punt stonden om in overheidsdienst te treden.

Naast de municipalisering, die op 31 maart 2022 afgerond moet zijn, wil STOP met de staking de "oneerlijke vergelijkende onderzoeken" van leraren aan de kaak stellen, waardoor volgens STOP lager ingeschaalde leraren de hoger ingeschaalde leraren inhalen.

STOP eist ook dat er vervoers- en huisvestingssubsidies worden toegekend aan leraren die ver van hun woonplaats zijn geplaatst en dat de "miserabele lonen" van operationele assistenten worden verhoogd.

"Alle onderwijsprofessionals (onderwijzend en niet-onderwijzend personeel) zijn genegeerd en van hun rechten beroofd, wat zich heeft vertaald in een grotere devaluatie, demotivatie en uitputting van deze essentiële beroepsbeoefenaars, wat ook nadelig is voor onze kinderen en jongeren", herinnert hij het STOP in een verklaring.

In de klaslokalen wil hij dat er minder leerlingen per klas komen en dat er maatregelen worden genomen om ongedisciplineerd gedrag tegen te gaan.