Volgens de enquête, die in opdracht van het Europees Parlement is uitgevoerd in het kader van de toespraak over de toestand van de Unie, is 87% van de Portugezen het ermee eens of neigt ertoe het ermee eens te zijn dat de voordelen van het vaccineren groter zijn dan de risico's, de hoogste waarde van de 27 lidstaten en 15 punten boven het EU-gemiddelde (72%).

Van de ondervraagden in Portugal is 54% het ermee eens of neigt ertoe het ermee eens te zijn (32%) dat vaccinatie tegen Covid-19 "een burgerplicht" is, ook het hoogste aantal positieve antwoorden van alle lidstaten.

De overgrote meerderheid van de Portugezen (82%) is tevreden (58%) of zeer tevreden (24%) over de manier waarop de regering de vaccinatiestrategie heeft beheerd (EU 50%).

Gevraagd naar het beheer van de vaccinatiestrategie door de EU, is 84 procent van de Portugezen tevreden (69 procent) of zeer tevreden (15 procent) en 89 procent is het ermee eens (36 procent) en neigt ertoe het ermee eens te zijn (53 procent) dat de EU een sleutelrol speelt bij het waarborgen van de toegang tot Covid-19-vaccins in Portugal, met EU-gemiddelden van respectievelijk 49 procent en 64 procent.

De enquête is tussen 17 en 25 augustus 2021 "online" uitgevoerd door Ipsos European Public Affairs, onder 26.459 respondenten van 15 jaar en ouder in alle 27 lidstaten.

De steekproefomvang bestaat uit 500 interviews in Luxemburg, Cyprus en Malta en duizend in andere Europese landen.