João Bernardo Duarte, een van de auteurs van de studie "Macroeconomic Impacts of the Brewing Sector", samen met Pedro Brinca, benadrukte de "grote impact" die de sector heeft op het bbp.

In het afgelopen decennium vertegenwoordigde 2019 een "historische mijlpaal in de bierindustrie in Portugal, omdat het het jaar was met het hoogste productievolume sinds 2014, dat 710 miljoen liter bereikte, en het hoogste volume van binnenlandse consumptie sinds 2010, waarbij een piek van 550 miljoen liter bier werd geregistreerd," aldus de studie.

De sector is verantwoordelijk voor "51.739 directe en indirecte banen - 1,69 procent van de banen die in Portugal worden gecreëerd en/of behouden. In het jaar dat aan de huidige pandemie voorafging, bleek de sector zeer productief te zijn, met een toegevoegde waarde van ongeveer 2.602 miljoen euro voor de Portugese economie, 1,53 procent van het nationale bbp".

"We ontdekten dat het een veel productievere sector is dan het nationale gemiddelde", dat wil zeggen, "hij is iets meer dan twee keer zo productief als het nationale gemiddelde" en ongeveer 50 procent productiever dan de drankensector.

"Wat ons in deze Nova-studie heeft verrast is de productiviteit per werknemer binnen de brouwerijsector, die meer dan twee keer zo hoog is als de productiviteit van een andere werknemer in een andere sector van de nationale economie, wat betekent dat als de hele nationale economie dezelfde productiviteit per werknemer in de brouwerijsector zou hebben, we een economische ontwikkeling zouden hebben die identiek is aan die van de Verenigde Staten", aldus de secretaris-generaal van Cervejeiros de Portugal, Francisco Gírio.