De afgelopen jaren zijn begrippen als welzijn, maatschappelijke verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid centraal komen te staan in het onderwijs. Naast academische uitmuntendheid moeten scholen actief waarden koesteren die leiden tot bedachtzamere, rechtvaardigere en beter presterende leerlingen, met het oog op een meer geïnteresseerde, nieuwsgierige en constructieve samenleving. "Een kostschoolomgeving biedt juist de mogelijkheid om het vermogen van de leerlingen te ontwikkelen tot dankbaarheid en empathie voor hen die qua achtergrond en karakter anders zijn dan zij," legt Nicholas Wergan uit, Global Education Director van de toonaangevende wereldwijde premium schoolgroep, Inspired Education. Internationale scholen met internaat hebben een levensveranderende rol te spelen in het vormen en opbouwen van het karakter van al hun leerlingen - en hen uit te rusten om te slagen en te bloeien in een complexe wereldwijde gemeenschap.

Met dit vertrouwen, en in antwoord op de groeiende bezorgdheid van gezinnen in Portugal over een kwalitatief hoogstaande opleiding voor hun kinderen, heeft de Inspired Education Group een stap voorwaarts gezet in haar inzet in Portugal en opent deze september de eerste International Boarding Residence in de regio Groot-Lissabon: met state-of-the-art faciliteiten op de 37.000 m² grote campus van St. Peter's International School, verwelkomt de nieuwe Boarding Residence tot 36 studenten, van 14 tot 18 jaar oud. St. Peter's, dat wordt beschouwd als een van de beste scholen van het land, biedt flexibele internaatsopties voor gezinnen: wekelijks of volledig internaat.

Het internaat bevordert academische uitmuntendheid nog effectiever omdat de studenten op het schoolterrein wonen. Met volledig uitgeruste studieruimten krijgen de leerlingen dagelijks individuele onderwijsondersteuning, afgestemd op de behoeften van elke leeftijdsgroep en elk leerplan. Maar het internaat biedt ook verschillende voordelen met betrekking tot de ontwikkeling van zachte vaardigheden: de sociale banden die worden bevorderd door de omgeving die men ervaart op de internaatsscholen van Inspired Education Group zijn essentieel om studenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun karakter en succes, of dat nu academisch, professioneel of persoonlijk is. "Boarding" biedt studenten in Portugal een unieke kans om dit lerende karakter te ontwikkelen en te bloeien. Het opbouwen van karakter zorgt ervoor dat zij zowel academisch als in hun latere leven kunnen slagen - ik heb het voorrecht dit dagelijks te zien gebeuren in de verschillende internaten van Inspired Education Group," merkt Wergan op.

Een ander groot voordeel van internaten is de onafhankelijkheid, die wordt bevorderd door de dagelijkse routines die in deze scholen worden geïmplementeerd. Hier ontwikkelen de leerlingen een constructieve mentaliteit om in zichzelf en hun aspiraties te geloven. Tegelijkertijd stimuleert het internaatleven moed en doorzettingsvermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en daden: "het door de Groep ontwikkelde curriculum geeft leerlingen essentiële instrumenten in handen om zelfvertrouwen, veerkracht en moed te ontwikkelen", legt Wergan uit. Deze 'moed' komt ook tot uiting in de klas of op momenten van toetsen en examens, en bereidt hen voor om zich niet te laten intimideren door onverwachte uitdagingen. Op de Inspired scholen heeft elke student de vrijheid om in een veilige omgeving zijn zelfstandigheid te verkennen, waardoor hij op de universiteit wordt voorbereid op een manier die geen enkele andere ervaring kan bieden.

Anderzijds bevorderen de verrijkingsprogramma's, ontwikkeld door de toegewijde boardingteams, de nieuwsgierigheid en levenslust van de studenten. De activiteiten, uitstapjes, clubs, leiderschapskansen en competities die het hele jaar door worden georganiseerd, ontwikkelen het enthousiasme en zorgen ervoor dat de internaatsleerlingen hun nieuwsgierigheid en vitaliteit als volwassenen behouden en elke kans die zich voordoet, aangrijpen. Het leven en studeren in ultramoderne faciliteiten biedt de studenten een unieke en onvergetelijke ervaring en geeft hen de instrumenten die ze nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken.

Een ander positief aspect dat door de meeste studenten wordt benadrukt is de relatie met hun gastgezin. Inspired werkt dagelijks aan het creëren van een ethos van gemeenschap en familie, waarin de internaatsleerlingen leren meer empathisch en begripvol te zijn, naast het bevorderen van de waarden van tolerantie, acceptatie en het vieren van diversiteit. Op deze manier gaan studenten van alleen denken aan 'mij' naar focussen op 'ons'. "Bij Inspired Schools geloven we dat de waarden, kennis, houding en overtuigingen die onze onderwijsfilosofie bijbrengt onze studenten levenslang zelfvertrouwen geven, uitstekende academische resultaten en het vermogen om te bloeien door het omarmen van alle uitdagingen die het leven hen toewerpt", verklaart Wergan, eraan toevoegend dat "ik zeer optimistisch ben over een toekomst in de handen van onze studenten; hun leiderschap zal krachtig en ethisch zijn, mogelijk gemaakt door de academische successen die internationale scholen bieden en gevoed door de diepgang van het karakter dat ze verankeren".

Tot slot legt Nicholas Wergan uit dat "geïnspireerde studenten in staat worden gesteld om leiderschapsrollen te spelen; een doel dat wordt ondersteund door de combinatie van de drie eerder genoemde kenmerken - onafhankelijkheid ontwikkeld vanuit de dagelijkse routines, doorzettingsvermogen voor de mogelijkheden die de school en het buitenschoolse programma bieden, en empathie opgedaan door de relatie met kostgezinnen. Dit is zeker een uniek paspoort voor hun succes en geluk."

https://www.st-peters-school.com/en