Maar als Martin van Silves zijn brief begint met erop te hameren dat alleen de feiten belangrijk zijn, en vervolgens stelt dat "in alle landen ter wereld het sterftecijfer voor 2020 precies hetzelfde is als in eerdere jaren", moet ik hem corrigeren.

Tenzij hij de cijfers van het Office of National Statistics over geregistreerde sterfgevallen wil herschrijven, kan ik citeren dat in de jaren 2015 tot en met 2019 het gemiddelde aantal geregistreerde sterfgevallen per jaar in Engeland en Wales 532.000 was. De werkelijke aantallen per jaar waren 529k, 525k, 533k, 542k en 531k. U zult het met me eens zijn dat deze cijfers vrij consistent zijn. In 2020 is dit cijfer gestegen tot 608.000. Dit betekent een stijging van 76.000 sterfgevallen in één jaar.

Als we de periode april 2020 tot heden nemen, is het sterfteoverschot ongeveer honderdduizend. Dit cijfer is lager dan het cijfer dat dagelijks op TV wordt aangehaald en het gaat weliswaar niet om "sterfgevallen door Covid", maar het blijft een feit dat, als de pandemie er niet was geweest, honderdduizend mensen in Engeland en Wales vandaag nog in leven zouden zijn.

Martyn, Budens,

Per e-mail