Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er hier in Portugal verplichte verzekeringen zijn als u werkt of mensen in dienst hebt, namelijk Acidentes de Trabalho en Aansprakelijkheidsbescherming.

Als u werkt, of u nu in loondienst bent of zelfstandig, hebt u een verzekering nodig voor Acidentes de Trabalho, wat vertaald arbeidsongevallen betekent, maar over het algemeen wordt aangeduid als "Worker's Compensation" (werknemerscompensatie). Deze verzekering dekt een percentage van uw inkomen als u werkloos bent ten gevolge van een ongeval op het werk of op weg van of naar het werk en omvat vaak een eenmalige uitkering bij invaliditeit of overlijden. Als werknemer is het de verantwoordelijkheid van uw werkgever om dit te regelen, maar als zelfstandige moet u uw eigen polis regelen. Het niet afsluiten van een dergelijke polis kan leiden tot een aanzienlijke boete - zeker meer dan de jaarlijkse premie, dus het is verstandig om te controleren of u dekking hebt.

De premies worden berekend op basis van het soort werk dat wordt verricht en het jaarsalaris, en kunnen voor een winkelbediende met een minimumloon al 100 euro per jaar bedragen, maar aangezien het percentage van het betaalde inkomen bij wet is voorgeschreven, is het enige verschil de premie die wordt aangerekend - de dekking kan niet worden gewijzigd.

Als u huishoudelijk personeel in dienst hebt, moet u dekking bieden bij een arbeidsongeval; dit is uw aansprakelijkheid ten aanzien van de werknemer en totaal verschillend van de werknemerscompensatie. Dit is een dekking voor uw persoonlijke aansprakelijkheid voor hun veiligheid en gewoonlijk is de jaarlijkse premie voor een schoonmaakster die 8 uur per week werkt slechts €55, dus niet duur. Sommige huisverzekeringen omvatten aansprakelijkheidsdekking voor huishoudelijk personeel, dus het is de moeite waard om uw polis te controleren.

Huisdierenverzekeringen zijn verkrijgbaar bij een reeks verzekeraars, maar wees op uw hoede als u een verzekering neemt omdat deze goedkoop is - goedkope premies houden rechtstreeks verband met lage dekkingsniveaus en u kunt een polis vinden tegen een zeer lage premie, maar vervolgens ontdekken dat u slechts € 400 of minder aan dekking voor dierenartskosten hebt en verder niets. De Ibex-polis voor huisdieren dekt niet alleen dierenartskosten, maar ook verlies door diefstal of weglopen, overlijden door een ongeval en de kosten van een noodpension voor het geval u onverwacht naar het ziekenhuis moet, en dat alles vanaf slechts € 125 per jaar.

De meeste verzekeraars bieden verzekeringen aan voor schepen, maar de mate van aansprakelijkheid kan sterk verschillen en sommige Portugese verzekeraars bieden alleen dekking voor schepen die onder Portugese vlag varen. Er zijn internationale verzekeraars die een uitgebreide dekking bieden voor schepen onder de vlag van om het even welk land, hoewel zij een droogdokonderzoek zullen eisen voor elk schip van meer dan 20 jaar oud. Portugese verzekeraars beperken de aansprakelijkheid gewoonlijk tot een maximum van 500.000 euro, maar zelfs dan is er sprake van extra kosten, terwijl een bepaalde internationale verzekeraar een standaarddekking van 3 miljoen euro biedt die standaard in de premie is inbegrepen.

Goederen in Transit is zeer goedkoop, maar dekt uw inboedel wanneer deze wordt vervoerd binnen Portugal of tussen Portugal en uw thuisland. Transportbedrijven verzekeren over het algemeen de vervoerde goederen niet, maar vertrouwen erop dat de eigenaar dit doet. Ook hier geldt dat sommige inboedelverzekeringen dit kunnen verzekeren voor vervoer binnen Portugal, maar dat dit vrijwel zeker niet geldt voor internationale reizen.

Zakelijke inboedel -als u een bedrijf hebt, moet u meestal uw inboedel verzekeren en deze polis zal aansprakelijkheid voor het publiek omvatten, wat het wettelijke minimum kan zijn, waarbij sommige verzekeraars een optie bieden om dit te verhogen of een aanvullende aansprakelijkheidsdekking toe te voegen. De verzekering zal ook dekking bieden voor geld in een brandkast of kassa en geld in doorvoer naar de bank en dekking tegen stroompieken. De premies zijn afhankelijk van het soort bedrijf en het dekkingsniveau, maar onze adviseurs zullen onderzoek doen om de meest geschikte verzekering voor u te vinden.

Tandartsverzekeringen zijn bij sommige verzekeraars verkrijgbaar voor slechts € 75 per jaar, maar er is een panel van tandartsen waaruit u kunt kiezen en er is geen garantie dat uw eigen voorkeurstandarts op die lijst zal staan. Deze verzekering biedt gratis of goedkopere controlebezoeken en korting op de kosten van behandelingen, maar nooit een volledig gratis behandeling. De kortingen voor grote werken zijn echter aanzienlijk en kunnen de jaarlijkse premie gemakkelijk met vier- of vijfvoud overschrijden!

Een fietsverzekering dekt uw aansprakelijkheid bij een ongeval en kan ook dekking bieden tegen letselschade bij overlijden of invaliditeit. Elke regelmatige fietser kent de risico's van het fietsen en de kans op letsel, dus het hebben van een faciliteit om medische kosten te dekken is een pluspunt en de premies zijn goedkoop.

Niet alle verzekeraars of makelaars hebben toegang tot al deze verzekeringen, maar Ibex zal zeker in staat zijn om advies en offertes te bieden - bel of e-mail.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om een van onze kantoren in Almancil of Tavira te bezoeken om de meest geschikte polis te vinden die aan uw behoeften voldoet of bel ons op 800 860 708. Of als u dat liever doet, kunt u een e-mail sturen naar ptnews@ibexinsure.com