Het rapport "maakt onverantwoordelijke opmerkingen over de praktijk van het beginsel 'één land, twee systemen' in Macau en mengt zich openlijk in de aangelegenheden van Macau en de interne aangelegenheden van China", aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring die aan Lusa is gestuurd.

In dezelfde nota werd het rapport beschuldigd van "schending van het internationaal recht en de basisnormen van de internationale betrekkingen".

"Wij veroordelen het standpunt van het Europees Parlement ten zeerste en zijn er fel op tegen", voegde hij eraan toe.

In het document dat door de EP-leden in Straatsburg werd goedgekeurd, drong het EP er bij Beijing op aan om de Basiswet van Macau (minigrondwet van het gebied), die tot 2049 van kracht zal zijn, te eerbiedigen.

Het EP herinnerde eraan dat elke inmenging in de verkiezingsprocessen van het land en in het functioneren van de media verboden is, met een verwijzing naar de uitsluiting van pro-democratische kandidaten van de verkiezingen voor het lokale parlement en naar redactionele inmenging in de openbare radio- en televisiezender.

Peking herinnert eraan dat de autoriteiten van de semi-autonome regio de afgelopen 20 jaar, sinds Macau weer onder de Chinese soevereiniteit is gekomen, met de "krachtige steun" van de centrale regering "alle sectoren van de samenleving hebben verenigd en ertoe hebben aangezet te handelen in strikte overeenstemming met de grondwet en de basiswet" van Macau.

In het verslag herinneren de leden van het Europees Parlement eraan dat "na het verbieden van ceremonies ter gelegenheid van de herdenking van het bloedbad van Tiananmen en het uitoefenen van druk op mediaorganisaties om deze zomer een pro-China redactionele lijn aan te nemen, de Chinese autoriteiten 21 kandidaten, voor het merendeel leden van pro-democratiebewegingen, van deelname aan de parlementsverkiezingen in Macau hebben uitgesloten".

In het document worden ook "de systematische schendingen van de mensenrechten in China" veroordeeld, en wordt verzocht om deze kwestie regelmatig op het hoogste politieke niveau te bespreken en de respectieve geboekte vooruitgang te evalueren.

"Wij dringen er bij het Europees Parlement op aan de soevereiniteit van China ernstig te respecteren en onmiddellijk te stoppen met het preken als een 'leraar' en zich te bemoeien met de aangelegenheden van de Speciale Administratieve Regio en de interne aangelegenheden van China", aldus de Chinese diplomaat.