Deze boodschap bracht António Costa over bij de afsluiting van de openingsceremonie van de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit van Portugal, op de Campus Sintra, in Rio de Mouro, na een toespeling op het lange bureaucratische proces tot deze particuliere opleiding in het land werd toegelaten.

Volgens António Costa is in het lange proces van vergunningverlening voor de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit "de grootste les die geleerd moet worden de maximale wetenschappelijke vraag, maar het nihil vermogen van bedrijfsblokkade".

Daarom, benadrukte de minister-president, zullen de inspanningen om meer artsen op te leiden in Portugal "doorgaan".

"En het is met grote voldoening dat ik zie dat de Katholieke Universiteit in staat was om de staatsbureaucratie en de macht van het bedrijfsleven te overwinnen, zelfs door andere instellingen op het gebied van wetenschap [Gulbenkian] en kliniek [Grupo Luz Saúde] met zich te associëren. Dit is zeker een grote les die wij allen moeten leren, want door onze krachten te bundelen en oplossingen te vinden voor problemen, is er niets dat niet kan worden overwonnen", verdedigde hij.

Terwijl kardinaal patriarch Manuel Clemente naar zijn woorden luisterde, liet de premier een korte humoristische noot in zijn toespraak achter: "Voor degenen die het voorrecht van het geloof hebben, zal het nog gemakkelijker zijn om moeilijkheden te overwinnen dan voor degenen die dit voorrecht niet hebben en zich moeten beperken tot het beperkte vermogen van hun menszijn", zei hij.

In zijn toespraak begon de eerste minister met op te merken dat het nieuwe college zal openen "op een bijzonder belangrijk moment" in termen van volksgezondheid, met het land nog steeds getroffen door de Covid-19 pandemie, en beschouwde kwalificaties als een remedie voor de "grotere structurele tekort" van het land.

Wat de geneeskunde betreft, is er, ondanks de stijging van het aantal opgeleide artsen van 1995 tot heden, nog steeds een grote vraag naar medische opleidingen.

"Deze inspanning mag niet stoppen en kan ons integendeel alleen maar hogere eisen opleggen, zodat wij kunnen doorgaan.Het is niet de moeite waard om te discussiëren over de vraag of we te veel artsen hebben, of dat we er te weinig hebben, want één ding is zeker: Er is een grotere vraag naar medische opleiding dan er wordt aangeboden", aldus António Costa.

Ook volgens de premier is er niet alleen een vraag van 600 kandidaten voor elke 50 vacatures, "elke dag voelt men, hetzij in de publieke sector of in de particuliere sector, het gebrek aan personeel in de geneeskunde."

"Dit betekent dat we meer artsen nodig hebben en dat er jonge mensen zijn die een opleiding in de geneeskunde willen volgen", benadrukte hij.

In dit verband prees António Costa de Portugese Katholieke Universiteit voor het feit dat zij "obstakels heeft overwonnen en ervoor heeft gezorgd dat zij een kwaliteitsopleiding kan aanbieden en aan de wetenschappelijke vereisten kan voldoen".

"Zonder afbreuk te doen aan de wetenschappelijke vereisten moeten we ons blijven inspannen om het hoger onderwijs in het algemeen en ook het aantal in Portugal opgeleide artsen te verhogen", voegde hij eraan toe.