"Als we ervan overtuigd zijn dat de verschuiving naar het spoor een van de sleutels is tot de duurzaamheid van de vervoerssector, dan zal de lat veel hoger moeten worden gelegd", aldus de minister.

Pedro Nuno Santos sprak over de doelstellingen die zijn opgenomen in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie, uitgewerkt in het Europees Ecologisch Pact (European Green Deal).

De minister zei dat "wat het spoorvervoer betreft, deze strategie de doelstellingen bevat van een verdubbeling van het goederenvervoer en een verdrievoudiging van het aantal hogesnelheidspassagiers tegen 2050, rekening houdend met de niveaus van 2015".

Pedro Nuno Santos beschouwt de doelstellingen als "zeer ambitieus" vanwege de investeringen die nodig zijn om ze te bereiken, en ziet het als "duidelijk" dat "de verwezenlijking van deze doelstellingen de aanleg van honderden kilometers nieuwe lijnen in Portugal en duizenden kilometers in heel Europa met zich mee zal brengen".

"Aan de andere kant, als we gaan rekenen, lijken deze doelstellingen onvoldoende om de verschuiving naar het spoor, waar we het zo vaak over hebben, te bewerkstelligen", zei hij.

De minister becijferde dat "het trippen van het hogesnelheidspassagiersvervoer van 2015 tot 2050 overeenkomt met een jaarlijkse groei van 3%", maar counterde door eraan te herinneren dat "het luchtvervoer tussen 2011 en 2019 in Europa met gemiddeld 4% per jaar is gegroeid ".

"Hetzelfde geldt voor goederen. Een verdubbeling van het verkeersvolume tegen 2050 komt neer op een jaarlijkse groei van 2%. Dit zal bij een scenario van gematigde economische groei gemakkelijk door volumegroei kunnen worden overbrugd," voegde hij eraan toe.

Pedro Nuno Santos verdedigt dan ook dat de verwezenlijking van de doelstellingen "alleen mogelijk zal zijn met een massale investering, vanaf het begin".