Volgens voorlopige gegevens heeft UMAR tussen januari en juni 2021 via het Observatorium van Vermoorde Vrouwen (OMA) 14 moorden op vrouwen geregistreerd, waarvan zes "slachtoffers van vrouwenmoorden in het kader van intieme relaties".

Er waren ook 27 pogingen tot moord, waarvan er volgens het UMAR 23 pogingen tot vrouwenmoord waren in het kader van intieme relaties.

De OMA-gegevens zijn het resultaat van de verzameling van nieuws dat in de media in Portugal is gepubliceerd en omvatten "alle vrouwen die opzettelijk zijn vermoord".

Met betrekking tot moorden worden opzettelijke sterfgevallen geteld, maar waarbij het niet mogelijk was een gendermotivatie vast te stellen.

In 2020 telde de OMA 35 vermoorde vrouwen, waarvan 19 slachtoffers van vrouwenmoorden in een context van intimiteit, terwijl nog eens 16 werden gedood in uiteenlopende contexten zoals financiële kwesties, conflicten met buren of na een overval.

"Wat pogingen betreft, waren er in 2020 57 pogingen tot moord, waarvan 50 pogingen tot vrouwenmoord in een intieme relatie en 7 pogingen tot moord op vrouwen in andere contexten", luidt het rapport.