"We kunnen nog niet de balans opmaken van de gevolgen van de staking van vandaag, maar we zijn ons bewust van verschillende problemen," zei de STOP-vertegenwoordiger, André Pestana, op de vijfde dag van de staking van leraren en niet-onderwijzend personeel, die afgelopen dinsdag begon en nog tot woensdag zal duren.

In een gesprek met Lusa legde André Pestana uit dat "er sprake is van een informatieblokkade door de directeuren van verschillende scholen, die de ouders niet op de hoogte stellen van de staking, en dat er ten minste één school was die stakende werknemers verving."

De school in kwestie bevindt zich in de omgeving van Lissabon en de werknemers zijn operationele assistenten, voegde hij eraan toe.

André Pestana stond vandaag voor een onderwijsinstelling in Coimbra, Escola 1 da Conchada, waar ook geprotesteerd werd door ouders en voogden vanwege de gebrekkige omstandigheden: "De klaslokalen zijn erg klein en er is een gebrek aan materiaal om mee te werken, zoals projectoren", zei hij.

STOP zegt solidair te zijn met het protest wegens het gebrek aan omstandigheden in de scholen om te werken, maar wijst op andere redenen voor de staking die woensdag eindigt, zoals de gevolgen van de municipalisering.

De overdracht van niet-onderwijzend personeel aan lokale overheden betekent het "ontslag van werknemers, die op het punt stonden zich bij het personeel aan te sluiten", aldus André Pestana.

De onzekerheid van duizenden leerkrachten die al meer dan tien jaar een contract hebben, de evaluatie met quota's en de pensioenleeftijd zijn andere redenen voor het door de vakbond ingediende protest.

Wat de pensionering betreft, verdedigt STOP dat er een speciale regeling moet komen "zonder boete vanaf de leeftijd van 60 jaar en het recht op een waardig prepensioen".

STOP eist ook dat subsidies voor vervoer en huisvesting worden toegekend aan leraren die ver van hun woonplaats zijn geplaatst en dat het "miserabele loon" van operationele assistenten wordt verhoogd.