"Dit is een socialistische regering, die de steun heeft van links in het parlement, zij heeft de sociale plicht om de lonen te verhogen," zei de vakbondsman op een persconferentie, eraan toevoegend dat het om het woord van de premier gaat, die op het socialistische congres in Portimão heeft gezegd dat er "geen lage lonen meer" zouden komen.

De secretaris-generaal van de UGT verdedigde de noodzaak om een einde te maken aan het beleid van lage lonen en onzekere contracten en verdedigde dat de regering het goede voorbeeld moet geven door de salarissen van de werknemers in de overheidsdiensten, die in 2009 voor het laatst een loonsverhoging hebben gekregen, te verhogen.

"De regering moet het goede voorbeeld geven en wij eisen dat zij een stap voorwaarts zet," vertelde Carlos Silva aan verslaggevers na een vergadering van het nationale secretariaat.