"Met een dalende trend, sinds april 2021, bedroeg het aantal begunstigden met een werkloosheidsuitkering, in augustus 2021, 231.212, 9.776 minder in vergelijking met de vorige maand (-4,1%), maar 918 meer in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar (+0,4%)" aldus de samenvatting opgesteld door het Bureau voor Strategie en Planning (GEP) van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid.

Het aantal begunstigden van een werkloosheidsuitkering bedroeg 164.962 in augustus, 3.550 minder uitkeringen dan in de voorgaande maand en 28.351 minder dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De initiële werkloosheidsuitkering daalde met 3,4% ten opzichte van de voorgaande maand (minder dan 244 uitkeringsgerechtigden) en daalde met 36,7% ten opzichte van augustus 2020, tot 6.893 personen.

De daaropvolgende sociale werkloosheidsuitkering bedroeg 12.686 personen, een daling met 2% ten opzichte van de vorige maand en met 35,3% ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar.

De verlenging van de werkloosheidsuitkering registreerde op haar beurt een maandelijkse toename van 498 processen, waardoor het totaal aantal begunstigden in augustus 43.618 bedroeg.

Volgens het GEP waren vrouwen goed voor 59% van de ontvangers van een werkloosheidsuitkering en mannen voor 41%.

Uitgesplitst naar leeftijdsgroep hadden personen tussen 50 en 59 jaar en tussen 40 en 49 jaar het grootste aandeel: respectievelijk 24,6% en 24,5%.

De gemiddelde maandelijkse uitkering per uitkeringsgerechtigde bedroeg in augustus 538,71 euro.

Volgens gegevens die ook vandaag door het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP) zijn bekendgemaakt, waren er eind augustus 368.404 werklozen op het vasteland en in de autonome regio's.

Wat de pensioenen betreft, waren er in augustus 2.060.589 gepensioneerden, van wie 52,9% vrouwen en 47,1% mannen.

Op jaarbasis was er een daling van het aantal gepensioneerden met 0,2% en op maandbasis een stijging met 0,1%.

Het aantal ontvangers van een ziekte-uitkering bedroeg 200.867 in augustus, 9,5% minder dan in juli, maar 20,7% meer dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.