Maar wat is het, waar komt het vandaan en vooral - waarom is het zo waardevol?

Bitcoin is een digitale munt en werd "uitgevonden" in 2008 toen Satoshi Nakamoto een witboek publiceerde waarin hij de munt presenteerde. En hier heeft het verhaal van Bitcoin al een interessante wending, want de ware identiteit van Satoshi Nakamoto is een absoluut mysterie. Naarmate Bitcoin bekender werd, zijn er natuurlijk vele pogingen gedaan om de ware identiteit van de enigmatische bedenker te achterhalen, maar het mocht allemaal niet baten.

Het mysterie wie Nakamoto was is nooit opgelost, maar waarom hij of zij ervoor koos te verdwijnen lijkt steeds duidelijker te worden naarmate het ontwrichtende karakter van Bitcoin duidelijker wordt, naarmate het waardevoller wordt en op steeds grotere schaal wordt gebruikt.

Het belangrijkste dat Bitcoin zijn waarde geeft, is de vaste voorraad. Er zullen er ooit maar 21 miljoen gemaakt worden; dat staat in de code. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de euro of de dollar, die tot in het oneindige gedrukt kunnen worden en daardoor inflatoir zijn, de Bitcoin een steeds schaarser goed is - waardoor het deflatoir is. Dit is heel belangrijk, want door de geschiedenis heen hebben mensen schaarse dingen, dingen die moeilijk te verkrijgen zijn (zoals goud), belangrijker gevonden dan dingen die overvloedig en gemakkelijk te vinden zijn (zoals meer gangbare metalen als koper). Als alchemisten er bijvoorbeeld ooit in waren geslaagd goud te maken uit basismaterialen, zou goud minder schaars en waardevol zijn geworden; de prijs ervan zou zijn gedaald.

Als een Bitcoin-transactie eenmaal is gemaakt en bevestigd, kan deze nooit meer worden veranderd of verwijderd. Transacties worden vastgelegd op de blockchain, die op zijn beurt weer wordt vastgelegd op Bitcoin-"nodes" - computers die eigendom zijn van tienduizenden mensen wereldwijd. Dit betekent dat Bitcoin een peer-to-peer systeem is, dus individuele mensen maken de transacties en leggen ze vast zonder dat er een gecentraliseerde financiële organisatie bij betrokken is.

Misschien wel het interessantste aan dit systeem zijn de grote financiële spelers die het uitsluit. Banken spelen geen rol in een Bitcoin-transactie. Ze kunnen niet ingrijpen om een transactie te blokkeren of goed te keuren, of om een vergoeding af te romen. Ook overheden kunnen zich niet bemoeien met het functioneren van het Bitcoin-netwerk (hoewel sommige dat zonder succes hebben geprobeerd).

De meningen zijn verdeeld over de vraag of dit ongereguleerde systeem positief of negatief is. Om de meest in het oog springende argumenten kort samen te vatten, lijkt het antwoord te zijn: het is beide. Voor banken en voor regeringen die economische controle willen uitoefenen, is het negatief. Voor individuen die volledige controle willen over hun eigen financiën en voor regeringen die bereid zijn hen te steunen, is het positief.

Voorbeelden hiervan beginnen zich in de praktijk af te tekenen. Op 7 september 2021 werd El Salvador het eerste land ter wereld dat Bitcoin tot wettig betaalmiddel maakte. Op 10 september kondigde Western Union aan dat het hierdoor een verlies van 400 miljoen dollar verwacht, omdat El Salvadoranen die in het buitenland werken en geld naar huis sturen naar hun familie, dit in een handomdraai kunnen doen met een Bitcoin-transactie in plaats van te vertrouwen op de diensten van Western Union. De ogen van de wereld zullen erop gericht zijn hoe Bitcoin het de komende maanden zal doen als wettig betaalmiddel in El Salvador, maar het lijkt duidelijk dat het peer-to-peer systeem een aantrekkelijkere service biedt aan individuen die hun families ondersteunen en dat het zelfs sommige gevestigde financiële diensten overbodig kan maken.

Gezien de verschuiving van financiële macht van gevestigde financiële instellingen die Bitcoin potentieel vertegenwoordigt, is het misschien geen verrassing dat Satoshi Nakamoto ervoor koos om zich gracieus terug te trekken in de anonimiteit!

En wat betekent dit, zult u zich afvragen, voor Portugal? Portugal is een van de weinige Europese jurisdicties die geen vermogenswinstbelasting heft op Bitcoin - een enorme financiële aantrekkingskracht voor degenen die Bitcoin bezitten, vooral gezien het feit dat in andere Europese landen de belasting op Bitcoin zeer hoog kan zijn. Als Portugal dit beleid voortzet, kan wat het aan belasting misloopt gemakkelijk worden gecompenseerd door de instroom van rijke Bitcoiners in het Portugese ecosysteem. Een warm welkom voor Bitcoiners kan leiden tot investeringen en innovatie - waarvan de eerste tekenen al te zien zijn in het toenemende aantal kleine bedrijven in Portugal die Bitcoin accepteren.