Deze nieuwe fase van de versoepeling van het lockdownplan, dat op 1 augustus in werking is getreden, is goedgekeurd door de ministerraad en houdt rekening met de doelstelling dat 85 procent van de bevolking volledig is ingeënt tegen Covid-19, die volgende week moet worden bereikt.

Geen restaurant- en winkelbeperkingen meer

Handelszaken, restaurants, cafés en algemene handelszaken hebben niet langer een maximum aantal klanten of personen per groep.

Het einde van deze bezettingsbeperking geldt ook voor familie-evenementen zoals bruiloften en doopfeesten.

Evenementen terug op de kalender

Culturele voorstellingen zullen vanaf 1 oktober geen capaciteitsbeperkingen meer hebben, maar er zal een digitaal certificaat vereist zijn voor grote culturele evenementen, en het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) zal bepalen wat deze evenementen zijn.

Het gebruik van een masker bij voorstellingen zal verplicht zijn wanneer er geen afstand van twee meter tussen mensen is.

Bars en clubs gaan weer open

Uitgaansgelegenheden die sinds maart 2020 gesloten zijn wegens de Covid-19-pandemie, kunnen vanaf 1 oktober weer open.

Op 29 juli kondigde de regering aan dat uitgaansgelegenheden in oktober weer volledig open kunnen, want de autoriteiten voorspellen dat 85 procent van de bevolking dan volledig is ingeënt tegen Covid-19.

Beperkt gebruik van maskers

Vanaf 1 oktober is het verplichte gebruik van maskers beperkt tot het openbaar vervoer, supermarkten, verpleeghuizen en ziekenhuizen, concertzalen en grote evenementen.

Dit besluit is gebaseerd op criteria voor plaatsen met een hoge frequentie van mensen, zoals het openbaar vervoer, met inbegrip van risicovolle plaatsen, zoals tehuizen en ziekenhuizen, en plaatsen met grote bijeenkomsten van mensen voor langere perioden, zoals concertzalen.

Digitaal certificaat is niet langer vereist in restaurants en hotels

Klanten van restaurants en hotels hoeven niet langer een vaccinatiebewijs of een negatieve test voor Covid-19 voor te leggen, volgens de nieuwe regels die door de ministerraad zijn goedgekeurd.

Het einde van het vaccinatiecertificaat of de virusscreeningstest geldt ook voor groepslessen in sportscholen, maar zal voortaan wel vereist zijn in clubs en bars, alsook bij grote sportevenementen.

De overlegging van het document zal ook verplicht zijn voor reizen over zee of door de lucht en bij bezoeken aan tehuizen en gezondheidsinstellingen, aangezien ziekenhuisbezoeken worden hervat.

Werken op afstand over

De Raad van Ministers heeft ook besloten een einde te maken aan de aanbeveling om werken op afstand aan te bevelen en de tests op werkplekken met meer dan 150 werknemers af te schaffen.

In augustus was al een stap gezet in de richting van het terugdringen van telewerken, toen de regering besloot dat dit niet langer verplicht was in gemeenten met een hoger risico, maar nog slechts werd aanbevolen op het gehele continentale grondgebied.

Afschaffing van de beperking op de verkoop van alcohol

De beperking op de verkoop en consumptie van alcohol wordt opgeheven en ook de tijdslimieten die in verband met de pandemie waren opgelegd, worden opgeheven.

Speelplaatsen zonder maskers

Het gebruik van maskers op schoolpleinen is niet langer verplicht en het directoraat-generaal Gezondheid zal de normen voor profylactische isolatie in onderwijsinstellingen bijwerken.