Volgens gegevens van de Banco de Portugal (BdP): "Sinds mei 2020 is het bedrag aan deposito's dat bedrijven aanhouden bij in Portugal gevestigde banken met meer dan 14 procent gegroeid", waarbij wordt gepreciseerd dat "in augustus 2021 deze deposito's ten opzichte van augustus 2020 met 16,3 procent zijn gegroeid tot 58,8 miljard euro (in de voorgaande maand waren ze met 14,8 procent gegroeid), waarmee een nieuw historisch hoogtepunt is bereikt".

De particuliere deposito's bij binnenlandse banken, die in juli een recordwaarde van 169,9 miljard euro hadden bereikt, groeiden in augustus met 7,1 procent op jaarbasis.

Volgens de nota's van het BdP hebben "gezinnen sinds maart 2020 hun deposito's bij banken versterkt", waarbij deze groei "een trend en waarden weerspiegelt die dicht bij die van de eurozone liggen".

Het totale bedrag aan leningen dat aan particulieren is verstrekt voor huisvesting, is ten opzichte van augustus 2020 met 4 procent gestegen tot 95,6 miljard euro, na in de voorgaande maand met 3,9 procent te zijn toegenomen.

Het bedrag aan consumptieve kredieten is ten opzichte van augustus 2020 met 1,3 procent gestegen tot 19 miljard euro (1,6 procent in de voorgaande maand).

Wat bedrijven betreft, groeide het totale bedrag aan verstrekte leningen in augustus 2021 met 5,2 procent ten opzichte van augustus 2020, tot 76,2 miljard euro, wat iets minder is dan de stijging van 5,9 procent in de voorgaande maand.

"In tegenstelling tot de evolutie die in 2020 en begin 2021 werd waargenomen en die grotendeels te maken had met de impact van de steunlijnen aan de economie die in het kader van de pandemie werden toegekend, is het groeipercentage van de leningen aan bedrijven voor de vierde maand op rij opnieuw gedaald", aldus de centrale bank.

"Toch - zo voegen zij eraan toe - zijn de leningen aan bedrijven sneller gestegen dan in de eurozone".