Volgens het Directoraat-generaal voor natuurlijke hulpbronnen, veiligheid en maritieme diensten (DGRM): "verliepen de onderhandelingen moeizaam, met name wat kabeljauw betreft, maar waren de eindresultaten positief".

Vorige week maandag tot en met vrijdag vond de 43e jaarvergadering van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) plaats via videoconferenties, waaraan ongeveer 150 personen deelnamen.

Volgens het DGRM is de jaarlijkse vergadering "van zeer groot belang voor de Portugese vissersvloot, die in internationale wateren opereert, aangezien zij tot doel heeft vangstmogelijkheden vast te stellen voor kabeljauw, en andere soorten die van belang zijn voor het dieet van de Portugezen".

Met de steun van de vertegenwoordiger van de Europese Unie (EU) en van enkele verdragsluitende partijen is het volgens het DGRM gelukt de quota van de verschillende soorten die voor Portugal van belang zijn, te handhaven, en daarmee de totaal toegestane vangst van kabeljauw voor volgend jaar te ondersteunen.

De NAFO-vergadering van dit jaar werd niet alleen bijgewoond door de verdragsluitende partijen, maar ook door niet-gouvernementele organisaties (NGO's), wetenschappers en waarnemers, waaronder nationale reders die belang hebben bij de kabeljauwvisserij.

De 44e jaarlijkse vergadering van de NAFO zal in 2022 in Portugal plaatsvinden.