Uit het onderzoek "Cost and Burden of Alzheimer's Disease in Portugal", dat is uitgevoerd door het Centrum voor de studie van evidence-based geneeskunde (CEMBE) van de faculteit geneeskunde van de universiteit van Lissabon, blijkt dat de impact op het aantal verloren levensjaren groter is bij vrouwen, namelijk 7,6%, terwijl dit bij mannen 6,4% is.

Volgens dit onderzoek, dat de aanwezigheid van de ziekte beoordeelt bij een steekproef van de bevolking van het Portugese vasteland van 65 jaar en ouder, besteedt het land jaarlijks gemiddeld 2 miljard euro (aan directe medische kosten en niet aan artsen) aan de bestrijding van de ziekte. De uitgaven voor mantelzorgers alleen al bedragen ongeveer 1,1 miljard euro.

De resultaten van de studie plaatsen twee prioriteiten voor Portugal in het juiste perspectief: ten eerste "de noodzaak om na te denken over de rol van de mantelzorger en het belang van strategieën en overheidsbeleid die de sociale en financiële bescherming van deze groep waarborgen", maar ook het belang van "het behoud van de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en voor de ontwikkeling van behandelingen die de levenskwaliteit van patiënten kunnen verlengen", aldus specialist Isabel Santana, die in het persbericht over de studie wordt geciteerd.

Isabel Santana is hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Coimbra, waar zij directeur is van de dienst neurologie van het universiteits- en ziekenhuiscentrum van Coimbra en lid van de studiegroep voor hersenveroudering en dementie.

Alzheimer Portugal, een particuliere instelling voor maatschappelijke solidariteit, die ook in de verklaring wordt genoemd, is het met de professor eens en herinnert eraan dat een van de belangrijkste "vlaggen" van de vereniging is "de erkenning van dementie als een nationale volksgezondheidsprioriteit en de uitvoering van regionale plannen voor dementie", in de woorden van Manuela Morais, voorzitter van Alzheimer Portugal.

De studie wordt vandaag voorgesteld in een online-initiatief dat door Alzheimer Portugal wordt georganiseerd en dat een debat met deskundigen omvat.

Alzheimer is een progressieve neurologische ziekte en volgens de CEMBE-studie zouden er in Portugal ongeveer 194 duizend mensen met dementie zijn, waarvan 60 tot 80% gevallen van de ziekte van Alzheimer zijn (bijna 145 duizend).