"De etablissementen van voedsel en dranken zijn niet langer beperkt, noch in termen van tijd, capaciteit of bezetting van de tafels, dat wil zeggen, ze kunnen normaal functioneren", zei de regionale secretaris van gezondheid van de Azoren, Clélio Meneses, echter tevens verwijzend naar etablissementen met dansruimtes, waar het verplicht zal zijn, bij de ingang, om een digitaal certificaat of negatieve test te presenteren.

De regionale secretaris van Volksgezondheid sprak met journalisten na de vergadering van de regeringsraad, gehouden in de stad Horta op het eiland Faial.

Ondervraagd door Lusa, legde een bron in zijn kantoor uit dat de maatregelen vandaag van kracht worden, na publicatie in het Publicatieblad.

Volgens Clélio Meneses blijven culturele, recreatieve en sportevenementen die op de Azoren plaatsvinden beperkt tot 3/4 van de respectieve capaciteit, hoewel deze beperking kan worden opgeheven door een besluit van de regionale gezondheidsautoriteit, na indiening van een noodplan.

De regeringsfunctionaris deelde ook mee dat tien gevallen van besmetting bij schoolgaande kinderen zijn vastgesteld door middel van speekseltests in scholen op São Miguel, en twee andere gevallen in scholen op het eiland Terceira, hetgeen volgens hem aantoont "dat dit testproces op scholen succesvol is", maar vooralsnog geen reden tot bezorgdheid geeft.

De regionale secretaris voor gezondheid en sport herinnerde er ook aan dat in de regio meer dan 80% van de bevolking reeds "volledig gevaccineerd" is tegen covid-19, waardoor het nu mogelijk is om de beperkende maatregelen die voorheen bestonden, geleidelijk op te heffen.