Volgens het INE is de beroepsbevolking in augustus met 0,6% afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand en met 3,8% toegenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2020, terwijl de werklozenpopulatie met respectievelijk 4,1% en 20,9% is afgenomen.

De onderbenuttingsgraad - een indicator die de werkloze bevolking, de onderbezetting van deeltijdse werknemers, de inactieven die een baan zoeken maar niet beschikbaar zijn en de inactieven die beschikbaar zijn maar geen baan zoeken samenvoegt - bedroeg 12,6% , dezelfde waarde als in juli 2021 en 2,9 procentpunten lager dan in augustus 2020.

Het inactiviteitspercentage, dat 33,3% bedroeg, is met 0,6 procentpunt gestegen ten opzichte van de vorige maand en met 1,0 procentpunt gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

In vergelijking met juli daalde het jeugdwerkloosheidscijfer (22,6%) met 0,8 procentpunt en het werkloosheidscijfer voor volwassenen (5,2%) met 0,2 procentpunt, aldus het INE.