De minister van Binnenlandse Zaken (MAI) zei dat Portugal zich in de komende decennia moet concentreren op "legale, veilige en ordelijke migratiemechanismen", zodat het recht op gezondheid, huisvesting en werk gewaarborgd is.

"Portugal is een land dat volgens de laatste tellingen wordt gekenmerkt door vergrijzing en heeft immigranten nodig. Daarom moet het de voorkeur geven aan mechanismen voor legale, veilige en ordelijke migratie als een manier om de eerbiediging van de mensenrechten op verschillende gebieden te garanderen, zoals het recht op gezondheid, adequate huisvesting en het recht op een eerlijke arbeidsverhouding", zei Eduardo Cabrita, tijdens de openingszitting van de internationale conferentie over gedwongen terugkeer en mensenrechten, georganiseerd door de Algemene Inspectie van Binnenlands Bestuur (IGAI).

Cabrita stelde dat legale migratie "een prioriteit" is die Portugal dwingt "tot onbuigzaamheid bij het beheer van de gemeenschappelijke Europese grenzen en de bestrijding van criminele verschijnselen die gedijen op extreme menselijke kwetsbaarheid".

In die zin verklaarde hij dat mensenhandel "op nationaal niveau en in onderlinge afstemming op Europees niveau moet worden bestreden", waarbij hij wees op het nieuwe mandaat van het Europese grenscontroleagentschap Frontex, de "eerste Europese macht met eigen operationele middelen", die in 2027 over 10 000 personeelsleden moet beschikken.

Eduardo Cabrita zei ook dat Europa "op een gecoördineerde, samenhangende en vooral voorbereide manier moet kijken naar het beheer van de migratiestromen", rekening houdend met de humanitaire dimensie van de recente gebeurtenissen in Afghanistan.

Tijdens de conferentie wees de minister op de veranderingen in Portugal, dat de afgelopen decennia is uitgegroeid tot "een land dat buitenlandse burgers van verschillende herkomst ontvangt".

"Portugal, dat 30 jaar geleden minder dan 100.000 buitenlandse burgers telde, heeft, zelfs in tijden van pandemie, tegen eind 2020 ongeveer 680.000 legaal verblijvende buitenlandse burgers bereikt", benadrukte hij.

Volgens Eduardo Cabrita hebben meer dan een half miljoen buitenlandse burgers de Portugese nationaliteit verworven sinds 2007, toen de nationaliteitswet aanzienlijke wijzigingen onderging.

"Sindsdien is het aantal verkrijgingen van de Portugese nationaliteit gestegen van ongeveer 5.000 per jaar tot meer dan 50.000 per jaar", zei hij, waarbij hij benadrukte dat de terugkeer naar de landen van herkomst van migranten die op onrechtmatige wijze in Portugal aankomen, moet gebeuren met "respect voor de menselijke waardigheid".