Het besluit werd genomen tijdens de vergadering van de regeringsraad van Madeira, waar de archipel 111 actieve gevallen van SARS-CoV-2-besmetting registreert, op een totaal van 11 708 bevestigde gevallen sinds het begin van de pandemie, en 75 sterfgevallen in verband met de ziekte.

Het coalitiebestuur PSD/CDS-PP geeft aan dat de calamiteitensituatie van kracht zal zijn tot 31 oktober 2021 23.59 uur.

De calamiteit is het hoogste van de drie interventieniveaus waarin de basiswet op de civiele bescherming voorziet, boven noodtoestand en alarm.

Een noodtoestand kan worden afgekondigd wanneer, gelet op de gebeurtenis waarmee zij gepaard gaat en de voorspelbare intensiteit ervan, de noodzaak wordt ingezien om uitzonderlijke maatregelen te nemen die erop gericht zijn de normale levensomstandigheden in de door de gevolgen getroffen gebieden te voorkomen, erop te reageren of deze gebieden weer normaal te doen functioneren.

In een toestand van calamiteit is, in tegenstelling tot de noodtoestand (die een initiatief is van de President van de Republiek, goedgekeurd bij beraadslaging van het parlement), het stakings- en betogingsrecht niet verboden.

In een noodtoestand zijn de strijdkrachten stand-by en in een rampsituatie zijn het de civiele beschermingstroepen die verantwoordelijk zijn voor de operaties.