Bezit u een voertuig, een auto, motorfiets of boot met buitenlandse registratie die langer dan 183 dagen in Portugal verblijft?

Zoek uit of u bent vrijgesteld of dat u de voertuigenbelasting voor voertuigen - IUC - moet betalen, een jaarlijkse belasting die elk jaar verschuldigd is.

Als u eigenaar bent van een pleziervaartuig met een buitenlandse vlag, dat niet in Portugal is geregistreerd, en u bent met uw boot een Portugese haven of jachthaven binnengevaren en blijft bijvoorbeeld drie maanden, gerekend vanaf januari, en nog eens vier maanden, gerekend vanaf mei, in het land, dan moet u de belasting in Portugal betalen. Ook als u Spanje of een ander land bent binnengevaren, is de wet duidelijk: de IUC-belasting is verschuldigd wanneer het vaartuig op het nationale grondgebied verblijft gedurende een al dan niet aaneengesloten periode van meer dan 183 dagen per kalenderjaar, voor voertuigen die niet in Portugal hoeven te worden geregistreerd. In dat geval is de belasting verschuldigd tot 30 dagen na de 183 dagen van verblijf op het nationale grondgebied.

Zelfs als de boot een buitenlands vlagregister heeft dat niet verplicht tot het betalen van belasting in dat land, is dat alleen geldig voor dat land, en is het niet van toepassing op Portugal in de hierboven genoemde omstandigheden.

Dit geldt voor alle voertuigen met een buitenlands register, behalve die welke van die verplichting zijn vrijgesteld, bij wet bepaald door de toestand van de eigenaar of het voertuig zelf.

Het huidige tarief dat van toepassing is op boten is € 2,73 per kW, en voor andere voertuigen, zoals auto's, wordt het berekend op basis van de motor CC en CO2-uitstoot en het type brandstof.

Het is belangrijk te bepalen vanaf welk moment de belastingdienst het recht heeft de betaling van de belasting te eisen. Voor auto's, zware voertuigen, motorfietsen, meestal op de datum van registratie; voor boten en vliegtuigen is de belasting verschuldigd op 1 januari van elk jaar of wanneer een motor wordt toegevoegd of het vermogen van de boot wordt verhoogd, op de dag dat deze wijziging plaatsvindt. Voor voertuigen die na juli 2007 uit landen buiten de EU/EER zijn ingevoerd, is de registratiedatum voor de berekening van de IUC altijd de Portugese registratiedatum.

Onze belastingwet voorziet echter in verschillende situaties voor vrijstelling, namelijk voor voertuigen die als speciaal worden beschouwd en pleziervaartuigen voor particulier en niet-commercieel gebruik met een motorvermogen van minder dan 20 kW. Alle andere voertuigen met een vermogen van meer dan 20 kW die sinds 1986 zijn geregistreerd, zijn onderworpen aan de betaling van IUC.

Er zijn echter vrijstellingen voor voertuigen die, hoewel zij langer dan 183 dagen op het nationale grondgebied verblijven, in een andere lidstaat zijn geregistreerd en voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling tijdelijke toelating, in situaties van uitvoering van een missie van beperkte duur, stage of studie, mensen met een handicap gelijk aan of groter dan 60%, particuliere instellingen voor maatschappelijke solidariteit, grensarbeiders die in Spanje wonen voor reizen tussen hun woonplaats en hun werkplek.

Van de vrijstelling profiteren voertuigen voor verhuur met chauffeur en cabines, klassieke auto's en motorfietsen 20 jaar oud, met occasioneel gebruik, voertuigen uitsluitend elektrisch met register na juni 2007, of aangedreven door niet-brandstof hernieuwbare energie, ambulances, begrafenis voertuigen en landbouwtractoren, voertuigen die behoren tot humanitaire brandweer, ambassades of consulaten, voertuigen van bosbrandbestrijding teams en militaire en veiligheidstroepen.

Mocht u in deze zaak problemen of moeilijkheden ondervinden, dan raden wij u aan de diensten en het advies in te winnen van een advocaat die u door het proces zal loodsen.