Een bevriende advocaat nam me vorige week mee uit lunchen. Het is niet verplicht een masker te dragen, noch op straat, noch in een restaurant, maar we vonden het wel amusant dat we een masker moesten dragen om door een deuropening te gaan om van de ene naar de andere te gaan. De deur leidde rechtstreeks van de straat naar het eetgedeelte. Niemand kon het doel van het bordje uitleggen, maar het was natuurlijk verplicht om het op te volgen.

Laten we de feiten over maskers buiten beschouwing laten, namelijk dat ze geen nut hebben omdat ze niet kunnen voorkomen dat virussen binnendringen omdat virussen zo klein zijn, maar ons concentreren op iets veel verontrustender.

De volgende dag werd ons de toegang tot een woestenij in Lagos ontzegd omdat we een masker moesten dragen om door de poort te mogen.

"Welke poort?" vroeg ik.

Er werd ons in alle ernst gezegd dat er een poort was aan de overkant van een stuk land van 20 meter. Ik kon geen poort zien, en mijn metgezellen ook niet, maar de idioten voor ons hielden vol dat er een poort was, en dat we een masker moesten dragen om erdoor te gaan.

Het werd al snel erger. Ze legden uit dat we een masker moesten dragen om een overdekte ruimte binnen te gaan. "Welke overdekte ruimte?" vroegen we. "Wat is dat daarboven?"

Niemand gaf antwoord. Het was natuurlijk de hemel, de zon, en af en toe een wolkenflard. Er was in ieder geval geen bedekking te zien, en er was niets dat een dak kon dragen, want er waren geen muren.

Het werd nog erger. Er werd ons verteld dat er een barrière was die de verfrissingsruimte afsloot. Niemand kon een barrière zien. Er werd ons verteld dat de barrière een lijn over de grond was die we niet konden zien. Blijkbaar was deze barrière er om te voorkomen dat de virussen het restaurantgebied zouden binnenkomen.

Niemand kon ons vertellen waar de borden hingen die de virussen waarschuwden voor het bestaan van deze barrière, die moest voorkomen dat zij zouden oversteken naar een ander deel van het open braakland.

Al deze onzin ondanks het welbekende feit dat virussen niet langer dan twee minuten in open zonlicht kunnen overleven. Maar wie leest de wetenschappelijke artikelen over deze onderwerpen?

Dit is ernstig. Volwassen mensen die beweren dat de hemel een dak is en dat een stuk braakliggend terrein dus overdekt is, en dat er poorten en barrières zijn die niemand van ons kan zien. Ik heb altijd begrepen dat mensen die hallucinaties hebben, medische behandeling nodig hebben. Is dit het gewenste resultaat van deze hele covidonzin? Zo niet, kan iemand mij dan in gewone maar wetenschappelijke taal vertellen waar het allemaal om gaat. Als we in de jaren zestig niet-bestaande daken en poorten zagen, was dat tenminste omdat we high waren van de LSD.

Waar is dit stel high van? En kunnen ze ooit van deze vreemde trip afkomen? Het hele incident leek meer op de binnenkomst in een gekkenhuis.

dr john clare,

Per e-mail