In de Assemblee van de Republiek werd gedebatteerd over een ontwerpresolutie - die geen kracht van wet heeft - van de PCP, die het nationale minimumloon wil optrekken tot 850 euro.

Bij de presentatie van het initiatief wees Diana Ferreira erop dat het antwoord op de nationale problemen een waardering van werk en werknemers vereist, een algemene waardering van lonen, loopbanen, de "intrekking van bezwarende normen van de arbeidswetgeving" en de strijd tegen onzekerheid, naast andere maatregelen.

Dit voorstel, zei ze, "confronteert de regering en de PS-partij met de noodzaak om te verduidelijken of de weg die ze willen een antwoord is op de problemen van de werknemers, het volk en het land, door het uitvoeren van een alternatief beleid, of dat ze integendeel aandringen op het verwerpen en uitstellen van de noodzakelijke oplossingen, en er de voorkeur aan geven om te zien hoe de nationale problemen toenemen".

Bij de bespreking van het voorstel wees de socialistische afgevaardigde Fernando José op de zorgen van de uitvoerende macht in de "agenda voor fatsoenlijk werk", namelijk in de strijd tegen onzekerheid, waarbij hij opmerkte dat "tussen 2015 en 2021 het nationale minimumloon met 32 procent is gestegen, dat wil zeggen 160 euro per maand" en herinnerde aan het doel van de regering om in 2023 het streefcijfer van 750 euro te bereiken.

"Om te zorgen voor een toekomst op het juiste spoor, zal de regering luisteren naar de sociale partners om het nationale minimumloon vast te stellen, en tegelijkertijd streven naar een overeenkomst op middellange termijn over lonen en inkomens, waarbij een positief traject voor het inkomen van alle Portugese gezinnen wordt gewaarborgd", zei hij.