"Meer dan ooit moeten we ons ook bewust zijn van en inzicht hebben in de nieuwe verschijnselen van verzet tegen de moderne geneeskunde, in Portugal en in de wereld, die ernstige problemen kunnen opleveren. Om verkeerde informatie te bestrijden is er niets beters dan gezondheidsgeletterdheid", aldus de regeringsfunctionaris, die erop aandrong de bevordering van geletterdheid in de sector "een prioriteit van de volksgezondheid" in het land te noemen.

In een opgenomen boodschap voor de presentatie van de studie "Gezondheidsgeletterdheid in migrantenpopulaties", uitgevoerd door de Nationale School voor Volksgezondheid van de Universidade Nova de Lisboa en gepresenteerd in de Calouste Gulbenkian Stichting, garandeerde Lacerda Sales dat de rol van geletterdheid "door iedereen wordt erkend voor de efficiëntie van de gezondheidszorg", en omschreef het als "een essentieel instrument voor de duurzaamheid van de Nationale Gezondheidsdienst".

De staatssecretaris benadrukte dat de geletterdheid in de sector de afgelopen jaren is toegenomen, maar gaf toe dat er nog "een weg te gaan" is en dat het nog steeds nodig is om "de verschillen in gezondheid te verkleinen", naast de integratie van immigrantenpopulaties.

"We moeten onze belofte nakomen om niemand achter te laten", herhaalde Lacerda Sales, zonder te verzuimen op te merken dat, gezien de toenemende opvang van migranten, "gezondheid een cruciale factor voor integratie is".