Het parlement van de republiek heeft twee wetsvoorstellen verworpen die tot doel hebben de etikettering van levensmiddelen die GGO's bevatten, uit te breiden tot nieuwe producten en de consument te informeren over de milieukosten van de voedselproductie.

Het eerste wetsvoorstel werd ingediend door Mariana Silva, van de Groenen, die betoogde dat "iedere burger het recht heeft zijn keuzes volledig en bewust te maken" en dat de partij zich blijft inzetten "voor de bestrijding van de teelt van genetisch gemodificeerde producten. De manipulatie is een ongerijmdheid en een gevaar, omdat landbouw wordt bedreven op open velden en niet in het laboratorium", benadrukte zij.

Het voorstel kreeg echter alleen de instemming van PCP en BE en een onthouding van het Liberaal Initiatief (IL), terwijl PS, PSD, CDS-PP en Chega tegen stemden.

Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel bekritiseerde de sociaaldemocraat João Loura de terugkeer van een "discussie die al heeft plaatsgevonden en die al is verworpen", zonder na te laten te wijzen op "ongerijmdheden" in het document. Voor de PSD-afgevaardigde is de huidige verplichting om informatie te verstrekken over GGO's boven 0,9% voldoende, terwijl hij opmerkte dat het opleggen van de verplichting boven deze drempel "zeer moeilijk is voor de wetenschap" en dat het "het leven van de Portugese landbouwers moeilijk zou maken".

De kritiek werd gedeeld door Cecília Meireles, van de CDS-PP, waarbij de centristische afgevaardigde van mening was dat het project een "ideologisch vooroordeel met betrekking tot sommige producten" bevat. De socialistische afgevaardigde Palmira Maciel merkte daarentegen alleen op dat "de zorgen die aan dit initiatief ten grondslag liggen, naar behoren moeten worden ingekaderd in de context van het nationale beleid".

In de tegenovergestelde richting beschuldigde het Linkse Blok, bij monde van afgevaardigde Nelson Peralta, de grote partijen van "onderdanigheid" aan de multinationals in de agrochemische industrie, terwijl de PCP het voorstel als "evenwichtig" bestempelde. Volgens de communist João Dias moet "de grote gok worden gewaagd op de kleine en middelgrote landbouw, die veilige en kwaliteitsproducten voortbrengt" voor de nationale consumenten.

Wat het door de PAN ingediende en door Bebiana Cunha in het parlement bekendgemaakte wetsvoorstel betreft, herinnerde de afgevaardigde eraan dat "de levensmiddelensector wereldwijd een van de sectoren met de grootste milieu-impact" is en dat informatie over de herkomst en de milieukosten van producten vaak wordt beperkt of voor het publiek verborgen wordt gehouden.

Het argument kon de andere partijen niet overtuigen: PS, PSD, PCP, CDS-PP, Chega en IL verwierpen de tekst.