"Ondanks de hoge vaccinatiegraad in Portugal en de huidige epidemiologische situatie blijft het gebruik van maskers een belangrijke maatregel om de infectie in te dammen, vooral in omgevingen en bij bevolkingsgroepen met een hoger risico op besmetting met SARS-CoV-2", aldus het DGS.

Volgens de gepubliceerde richtsnoeren blijft het gebruik van een masker verplicht in woonstructuren voor bejaarden, eenheden van het Nationaal Netwerk voor Geïntegreerde Bejaardenzorg, concertzalen, bioscopen, congreszalen en evenementenlocaties van zakelijke aard of geïmproviseerde locaties voor evenementen.

Wat commerciële ruimten en inrichtingen betreft, legt het DGS uit dat het gebruik van maskers in commerciële centra met een oppervlakte van meer dan 400 m2 is inbegrepen.

"Ruimten en commerciële inrichtingen en inrichtingen voor het verlenen van diensten, waarbij noodzakelijkerwijs lichamelijk contact met de klant plaatsvindt, bijvoorbeeld kappers, barbiers of schoonheidsspecialisten", zijn eveneens in de DGS-lijst opgenomen.

In het openbaar vervoer voor passagiers, waaronder taxi's en TVDE (zoals Uber), geldt ook de verplichting om maskers te dragen, hetzelfde geldt ook in Burgerwinkels en in zalen voor sportevenementen en festiviteiten.

"Volgens de huidige wetgeving is het dragen van maskers nog steeds verplicht voor wie werkt in bars, clubs, restaurants en dergelijke", verwijst de richtlijn 011/2021 van de DGS.

In een andere richtlijn met betrekking tot religieuze instellingen, heeft de DGS een reeks aanbevelingen vrijgegeven die door burgers en instellingen moeten worden aangenomen, waaronder het bevorderen van de ventilatie van de plaats van eredienst, vóór, tijdens en na een viering, indien mogelijk het openhouden van de ramen en deuren, het ontsmetten van de gehele ruimte, met inbegrip van banken, steunen en deurklinken, het bekendmaken en aanmoedigen van beschermende maatregelen en fysieke afstand en het beschikbaar stellen van een dispenser met oplossingen op alcoholbasis voor mensen om hun handen te ontsmetten zijn enkele van de aanbevelingen.

"De wijwaterfonteinen bij de ingangen van de kerken moeten leeg blijven", aldus de DGS.

Wat burgers betreft die religieuze instellingen bezoeken, beveelt de DGS bijvoorbeeld aan dat zij de richtlijnen voor het binnengaan en verlaten van de kerk naleven, dat zij een "gezichtsmasker dragen tijdens de viering" en dat zij afstand houden van andere mensen en begroetingen met lichamelijk contact vermijden.