Volgens het Economisch Bulletin van oktober wijst de Banco de Portugal erop dat het werkloosheidscijfer in 2021 6,8% zal bedragen (in juni werd nog een werkloosheidscijfer van 7,2% verwacht).

De werkgelegenheid zal naar verwachting met 2,6% toenemen, een stijging ten opzichte van het eerder verwachte cijfer van 1,3%.

De instelling, onder leiding van Mário Centeno, handhaafde vandaag het vooruitzicht van een economische groei van 4,8% voor 2021.

Volgens het document "is de Portugese economie in 2021 met 4,8% gegroeid, waarmee het niveau van voor de pandemie aan het eind van het jaar wordt benaderd", omdat "het herstel van de bedrijvigheid een afspiegeling is van de beheersing van de pandemie, via het vaccinatieproces - met positieve gevolgen voor het vertrouwen van de economische actoren - en de handhaving van een expansionistisch economisch beleid".