Gevraagd door het agentschap Lusa over de situatie in Portugal, na de publicatie van het rapport dat wijst op de mogelijkheid dat in Frankrijk, in de afgelopen decennia, meer dan 200 duizend kinderen het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik binnen de kerk, heeft het CEP, volgens informatie van zijn secretaris, pater Manuel Barbosa, gezegd dat "de Permanente Raad en de Plenaire Vergadering van het CEP de zaak op de agenda zal houden, en maatregelen blijven nemen om uit te voeren wat is verordend in de in november 2020 goedgekeurde richtlijnen".

Deze richtlijnen "dringen aan op preventie, opleiding, onderzoek en behandeling van eventuele klachten over gevallen, rekening houdend met de canonieke en burgerlijke wetgeving", zei de secretaris van het CEP, erkennend dat de epidemie de voortgang van het werk zoals oorspronkelijk gepland heeft belemmerd.

"Alle bisdommen hebben commissies voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen in het leven geroepen, wier bevoegdheden in het voornoemde document [richtsnoeren] zijn beschreven. Vanaf het begin was het de bedoeling om periodieke bijeenkomsten van de commissies te houden voor informatie, opleiding en uitwisseling van ervaringen. Door de pandemische situatie was het niet mogelijk om veel vooruitgang te boeken in deze richting", liet pater Manuel Barbosa weten.

Volgens de secretaris van het CEP "is er desondanks op 31 mei 2021 in Fatima een bijeenkomst gehouden met alle diocesane commissies, onder leiding van de Jezuïtische priester Hans Zollner, lid van de Pauselijke Commissie voor de voogdij over minderjarigen en voorzitter van het Centrum voor de bescherming van minderjarigen, dat deel uitmaakt van het Instituut voor Psychologie van de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit".

"De zaak zal verder worden behandeld, namelijk met de vorming van een groep op nationaal niveau uit de diocesane commissies, zoals vermeld in artikel 25 van de Richtsnoeren", waarin staat dat "de Bisschoppelijke Conferentie ernaar streeft zich op de hoogte te houden van de activiteiten van elke commissie en, voor zover mogelijk, de krachten tussen hen te bundelen, zodat het werk van elke diocesane commissie samen met andere kerkelijke en burgerlijke entiteiten kan worden uitgevoerd".

Tot de mogelijke initiatieven die door de bisschoppenconferentie worden bevorderd, behoren "bijeenkomsten voor vorming en uitwisseling van ervaringen, de eventuele opstelling van handboeken van goede praktijken die door kerkelijke entiteiten moeten worden toegepast waar zij nog niet bestaan, en andere soortgelijke initiatieven", voegt dit punt toe aan het document dat door de voltallige vergadering van het CEP in november 2020 is goedgekeurd.