Het is 481 dagen geleden dat de Venezolaanse diplomaat en zakenman Alex Nain Saab Moran werd gearresteerd op de tien eilanden tellende West-Afrikaanse staat Kaapverdië. Saab was bezig met een speciale humanitaire missie toen hij, tijdens een tankstop, op verzoek van de Verenigde Staten werd gearresteerd.

Nu wordt de 49-jarige vader van vijf kinderen, die kankerpatiënt is, door zijn familie beschreven als iemand die geconfronteerd wordt met een verslechtering van zijn gezondheid, die waarschijnlijk zal leiden tot "onherstelbare schade" als er niets aan wordt gedaan. Saab moet mogelijk worden geopereerd, maar gezien het gebrek aan gespecialiseerde, op oncologie gerichte zorg op het eiland Sal, heeft het Hof van Beroep van Barlavento op 31 augustus besloten dat Saab naar de hoofdstad Praia op het eiland Santiago moet worden overgebracht, omdat dit en zijn verslechterende gezondheid worden erkend. Dr. Horacio Bargiela Alvarez, de lijfarts van Saab, heeft in de Venezolaanse hoofdstad Caracas contact opgenomen met familieleden en zei : "Er zijn zestien maanden verstreken zonder dat Senōr Saab is onderzocht door een oncoloog en andere artsen die een goed inzicht hebben in zijn medische problemen op lange termijn. In naam van de menselijkheid roep ik de politie van Kaapverdië op om de verhuizing van Alex Saab naar Praia niet langer te verhinderen."

De familie van Alex Saab, de Venezolaanse regering en zijn advocaten in Kaapverdië hebben allen zowel de president als de premier van Kaapverdië aangeschreven met het dringende verzoek om leiderschap en morele moed te tonen en de nationale politie te dwingen zich te houden aan het bevel van het Hof van Beroep van Barlavento van 31 augustus. De plaatselijke commandant van de Nationale Politie heeft nog geen verklaring gegeven waarom hij weigert Alex Saab toestemming te geven om naar Praia te verhuizen in verband met zijn gezondheid, maar op Sal doen geruchten de ronde dat minister van Binnenlandse Zaken Paulo Rocha, een bekende pro-Amerikaanse politicus, degene is die verantwoordelijk is voor de strijdlustige reactie van de politie op het gerechtelijk bevel.

"Ik heb Kaapverdië gewoon nooit geassocieerd met wreed en onmenselijk gedrag dat zo systematisch en zo lang kon voortduren," aldus een naaste familielid. "Kaapverdië moet optreden. Niets doen is niet langer een optie. Het is verschrikkelijk om Alex Saab zo lang gescheiden te houden van zijn naaste familieleden, waaronder zijn 5 kinderen. Wie weet hoeveel tijd Alex Saab nog heeft?"

Saab werd in juli 2019 door de Verenigde Staten aangeklaagd wegens beschuldigingen van corruptie en het witwassen van geld in verband met een sociaal huisvestingsproject dat tijdens het presidentschap van Hugo Chavez van start ging, maar onder diens opvolger president Nicolas Maduro werd voortgezet. Venezuela heeft de inmenging van de Verenigde Staten in zijn binnenlandse aangelegenheden "unilateraal" en "illegaal" genoemd.

"Wettelijk gezien zou Alex Saab vrij moeten zijn", zegt Dr. Jose Manuel Pinto Monteiro. Maar Kaapverdië houdt hem gegijzeld om politieke druk uit te oefenen. De leiders van Kaapverdië weten al maandenlang dat de gezondheid van Alex Saab achteruitgaat en zij zijn daarom volledig verantwoordelijk voor alles wat er nu met hem gebeurt.