Volgens een persmededeling omvatten de thans aangenomen maatregelen voor de wijnsector extra steun voor instrumenten voor risicobeheer, waaronder oogstverzekeringen en onderlinge fondsen, alsmede een verlenging met één jaar, tot 15 oktober 2022 , van de geldigheidsduur van de geldende flexibiliteitsmaatregelen.

In de sector groenten en fruit zal de steun aan producentenorganisaties - die normaliter wordt berekend op basis van de productiewaarde - worden gecompenseerd ten belope van ten minste 85% van de waarde van het voorgaande jaar.

De flexibiliteitsmaatregelen voor de wijnsector omvatten onder meer steun voor crisisdistillatie en -opslag, alsmede de verhoging tot maximaal 70% van de bijdrage van de Europese Unie aan alle maatregelen van de nationale steunprogramma's voor de sector.

Een eerste pakket maatregelen om de landbouwers te helpen het hoofd te bieden aan de crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie werd in mei 2020 goedgekeurd, en werd in juli 2020 aangevuld met een tweede pakket, gericht op de wijnsector, waarbij de geldigheidsduur van beide verder werd verlengd tot 2021.

"Van voorjaarsvorst tot overstromingen en hittegolven, de extreme weersomstandigheden van dit jaar zijn bijzonder hard geweest voor de wijn-, fruit- en groentesectoren, dit na een 2020 dat al problematisch was door de crisis veroorzaakt door Covid-19", benadrukte de Europese commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski.