Voorafgaand aan de recente ministeriële bijeenkomst in Cascais en de VN-Oceaanconferentie volgend jaar in Portugal, verwelkomde de minister voor Huisvesting, Lokaal Bestuur en Erfgoed, de heer Darragh O'Brien T.D, de aanwezigen met een videoboodschap waarin de regeringsoverschrijdende aanpak van Ierland bij de ontwikkeling van het eerste mariene ruimtelijke plan van het land werd belicht, van aquacultuur tot visserij, toerisme en meer, met de nadruk op ondersteuning van de internationale werkrelaties. Met de hulp van Portugal merkte O'Brien op dat Ierland het vermogen heeft om het potentieel van offshore-windenergie te benutten en het mariene milieu in het volgende decennium en daarna te beschermen, niet alleen om de koolstofuitstoot te verminderen, maar ook om de werkgelegenheid binnen de blauwe economie in beide landen te vergroten.

De Ierse ambassadeur in Portugal, Z.E. Ralph Victory, sprak de deelnemers aan de conferentie persoonlijk en via live-stream toe: "Als de mondiale blauwe economie met een nationale economie zou worden vergeleken, zou zij de op zeven na grootste ter wereld zijn en zou de oceaan als economische entiteit lid zijn van de G7." Hij zei verder: "In de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling wordt erkend dat zonder gezonde oceanen het leven op deze planeet in gevaar is. "De minister schetste dat Ierland zijn steentje bijdraagt aan de oceaanproblematiek door zich aan te sluiten bij het pro-blue trust fund van de Wereldbank, het visserijtransparantie-initiatief en het trust fund van de Aziatische ontwikkelingsbank ter ondersteuning van gezonde oceanen, en de kleine eilandstaten in ontwikkeling in Afrika en de Stille Oceaan.

Cláudia Coelho vertegenwoordigde de kennispartner van de IPBN, PWC Portugal, met haar eerste opmerkingen, waarin zij de aandacht vestigde op de 10 jaar durende studies van het bedrijf over de blauwe economie als een gebied met onaangeboord potentieel. Volgens Coelho zal Portugal in het kader van het Portugese herstel- en veerkrachtplan (PRR) 252 miljoen euro investeren in de blauwe economie, terwijl het Europees Investeringsfonds (EIF) zijn investeringen in de sector zal opvoeren met een nieuw BlueInvest-fonds en andere fondsen voor meer dan 345 miljoen euro. Coelho legde verder uit dat 33 banken met meer dan $ 13 miljard aan activa ook de Collective Commitment to Climate Action van de VN hebben ondertekend en zich ertoe hebben verbonden hun portefeuilles af te stemmen op de koolstofarme en klimaatbestendige economie en deze te financieren.

Ter afsluiting van de conferentie gaf Raquel Abecasis een korte slotverklaring, waarin zij Invest Lisboa en haar partnerschap met AICEP introduceerde en ons inzicht gaf in wat ons van hun kant nog te wachten staat. Abecasis zei: "Het is een belangrijk moment dat we nu beleven. We staan eindelijk voor een nieuw tijdperk, post-covid, en ik denk dat milieu en duurzaamheid de sleutelwoorden voor de toekomst zijn... de blauwe economie zal in de toekomst een belangrijkere realiteit worden. Door onze geografische ligging, onze hulpbronnen en onze exclusieve economische zone is Portugal zes keer groter dan ons buurland Spanje, en dat plaatst ons in een bevoorrechte positie wanneer we onszelf vergelijken met de rest van Europa."

De IPBN dankt onze kennispartner PWC, het CCIP voor de organisatie van het evenement, allen die aan de conferentie hebben deelgenomen en de sprekers voor de uitzonderlijke informatie die zij hebben gepresenteerd.