De pagina van 2 oktober was bijzonder goed, met Dr. John Clare die zich beklaagt over het feit dat het dragen van maskers nog steeds zinloos is, terwijl Hazel uit Tavira erop wijst dat er plannen waren om het hoofd te bieden aan een wereldwijde pandemie, maar verzuimt op te merken dat de meeste regeringen dergelijke plannen niet hebben gevolgd, maar ervoor hebben gekozen de autoritaire aanpak van China na te volgen, met veel verlies van persoonlijke vrijheid. Hazel vermeldde ook de verschillen in aanpak tussen de individuele staten in de VS, maar verzuimde op te merken dat het aantal dodelijke slachtoffers in sommige staten die geen lockdowns hadden, beter was dan in sommige staten die dat wel hadden. Met zo'n grote verscheidenheid aan meningen, wie zou niet vermaakt kunnen worden?

Paula Jones,

Per e-mail