João Pedro Matos Fernandes is van mening dat "net zoals Portugal betreurt dat het een energiematrix heeft die sterk afhankelijk is van de invoer van fossiele brandstoffen, het vanuit economisch oogpunt niet mag lijden onder de invoer van lithium, terwijl het dat kan winnen".

"Wat wij willen is een industrieel project in Portugal waarbij ditzelfde lithium zoveel mogelijk in de industriële keten wordt gebruikt, via de "winning, de raffinage, de bouw van cellen, accu's en de recycling van deze accu's, want het is duidelijk dat we het alleen uit de grond moeten halen en er zo min mogelijk van moeten winnen", zei hij.

Ondanks de bezwaren van het publiek tegen de winning van dit metaal, blijft de ambtenaar erbij dat "lithium essentieel is voor de decarbonisatie en lithium tevens essentieel is voor de digitalisering van de economie".

Matos Fernandes benadrukte ook dat "wat er wordt gedaan, in openbare discussie, een strategische milieubeoordeling is, volledig transparant en openbaar", nadat hij was ondervraagd over klachten dat de burgemeesters niet zijn gehoord.

Het Directoraat-generaal voor Energie en Geologie (DGEG) heeft het voorlopige milieubeoordelingsrapport van het programma voor de prospectie en exploratie van lithium van de acht potentiële gebieden voor de start van de aanbestedingsprocedure ter openbare raadpleging voorgelegd. De aanvankelijk tot 10 november geplande periode voor de openbare raadpleging is echter verlengd tot 10 december.

In het voorlopige milieubeoordelingsverslag van het programma voor de prospectie en exploratie van lithium (PPP Lithium) worden "enkele risico's" genoemd in de acht potentiële gebieden in het noorden en het midden van het land, maar wordt ook erkend dat het een kans is voor de "ontkoling van de economie".

Volgens het rapport is het programma "een kans voor de samenleving en de economie om zich te ontwikkelen in de richting van het koolstofvrij maken van de economie en om de strategie van energietransitie voort te zetten".

In het voorlopige document zijn acht gebieden in het noorden en midden van het land geanalyseerd: Arga (Viana do Castelo), Seixoso-Vieiros (Braga, Porto en Vila Real), Massueime (Guarda), Guarda - Mangualde (vier gebieden verspreid over Guarda, Viseu, Castelo Branco en Coimbra) en Segura (Castelo Branco).