"De voor het jaar 2022 geplande investeringen in informatie- en communicatietechnologiesystemen zullen leiden tot een zeer aanzienlijke toename van de inkomsten, voornamelijk door de uitbreiding van het nationaal netwerk voor automatische snelheidscontroles (SINCRO), door de aanschaf van nieuwe radars, wat een effect op de inkomsten zal hebben van ongeveer 13 miljoen euro", aldus het document.

In het voorstel van de socialistische uitvoerende macht wordt benadrukt dat de investeringen in informatie- en communicatietechnologiesystemen ook betrekking zullen hebben op de ontwikkeling van het systeem voor administratieve verkeersovertredingen (SCOT+), dat een besparing van ongeveer 2,4 miljoen euro zal opleveren, dankzij de dematerialisatie van de administratieve procedure.

Op het gebied van de verkeersveiligheid vermeldt de regering dat zij voornemens is de "inspectie van de veiligheidsvoorwaarden van de infrastructuren en de snelheidsovertredingen te versterken door de uitbreiding van het nationaal netwerk voor automatische snelheidscontroles", met initiatieven die worden ontwikkeld om "de doeltreffendheid van de sector te verhogen, namelijk bij het onderzoek naar het voorkomen van verkeersongevallen, in het administratieve proces".

In 2022 zal de uitvoerende macht doorgaan met de uitvoering van de Nationale Verkeersveiligheidsstrategie 2021-2030 - Visie Nul 2030, die gebaseerd is op "het veilige vervoerssysteem en de nulvisie als fundamentele structurerende assen van de doelstellingen en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van ongevallen op het wegennet die moeten worden vastgesteld en uitgevoerd".