"De beperkte gegevens over de gelijktijdige toediening van geïnactiveerde vaccins (geproduceerd op basis van geïnactiveerd virus) tegen seizoensgriep met die van Covid-19 hebben geen toename van ongewenste voorvallen aangetoond", geven de aanbevelingen van de Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) in immunisatieprogramma's aan, die nog geen WHO-richtsnoer voor de gelijktijdige toediening van vaccins vormen.

Volgens het advies van de adviesgroep is de gelijktijdige toediening van de twee vaccins "aanvaardbaar" en zal daardoor een groter aantal mensen tegen beide ziekten kunnen worden ingeënt, rekening houdend met het feit dat de leeftijdsgroep die bij voorrang het seizoensgriepvaccin krijgt, ook geacht wordt risico's te lopen voor ernstigere Covid-19-situaties.

Vorige week kondigde de directeur-generaal van Volksgezondheid aan dat zij van plan is de griepvaccinatie en de toediening van de derde dosis tegen Covid-19 te combineren om de twee processen te vereenvoudigen, een mogelijkheid die in afwachting was van richtsnoeren van de WHO.

"Het zou geweldig zijn voor de mensen, want het is veel comfortabeler om zich één keer met twee inentingen te gaan vaccineren en het is ook veel gemakkelijker voor onze verpleegkundigen, voor onze logistiek en voor onze diensten", legde Graça Freitas uit.

Het doel is dat mensen die worden opgeroepen voor een boostervaccinatie tegen Covid-19, en die ook in aanmerking komen voor het griepvaccin, met beide tegelijk kunnen worden ingeënt.

Ouderen ouder dan 80 en gebruikers van verpleeghuizen en langdurige zorgunits die meer dan 14 dagen geleden het griepvaccin hebben gekregen, zijn al begonnen met het ontvangen van de derde dosis van het Covid-19-vaccin.


Author
TPN/Lusa