Het besluit is genomen door de Regeringsraad, die ook zijn goedkeuring heeft gehecht aan de betaling van buitengewone financiële steun aan bedrijven in de suikerrietverwerkende sector, ten bedrage van 175.000 euro.

De regionale regering heeft ook toestemming gegeven voor de ondertekening van 17 contracten voor sportontwikkelingsprogramma's (CPDD), waarmee een bedrag van 637.000 euro is gemoeid en die betrekking hebben op de regionale competitie van sportclubs.