"We zijn blij met deze zeer belangrijke overwinning voor PAN, dat na verschillende eisen zijn zorgen erkend ziet en de regering helpt deze beschavingsstap te nemen om onze kinderen en jongeren te beschermen en te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan het geweld van stierengevechten, zoals het VN-Comité voor de Rechten van het Kind al had gewaarschuwd," zei woordvoerster Inês de Sousa Real.

In een verklaring feliciteerde de leider van de People-Animals-Nature partij "het feit dat de regering eindelijk de overeenkomst met PAN is nagekomen", erop wijzend dat deze maatregel was besloten in de Raad van Ministers, en "voortvloeit uit de onderhandelingen van de parlementaire fractie van PAN - People-Animals-Nature met de regering in het kader van de staatsbegroting" van 2021.

Inês de Sousa Real merkte op dat "aanwezigheid bij stierenvechtshows alleen is weggelegd voor mensen ouder dan 16 jaar, vergelijkbaar met wat er gebeurt voor de toegang en uitoefening van de activiteiten van het stierenvechten", en merkte op dat "de Portugese Staat eindelijk kinderen en jongeren beschermt tegen het geweld van het stierenvechten".

"Dit is een stap van enorm belang, gezien het aantal klachten dat we ontvangen over de aanwezigheid van minderjarigen in arena's, minderjarigen die getuige zijn van geweld tegen dieren," voegde ze eraan toe.

Inês de Sousa Real benadrukte in de verklaring ook dat PAN "door zal gaan met het verdedigen" van de afschaffing van stierengevechten.

De minimumleeftijd om naar een stierengevecht te kijken in Portugal zal nu van 12 naar 16 jaar gaan, zoals besloten door de Ministerraad.

"Deze maatregel volgt op het rapport van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties van 27 september 2019, waarin de verhoging van de minimumleeftijd om stierengevechten in Portugal bij te wonen wordt verdedigd", legde de regering uit.

Het Comité inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties had Portugal aanbevolen de minimumleeftijd om stierengevechten bij te wonen te verhogen tot 18 jaar.

De verhoging van de minimumleeftijd om naar stierengevechten te mogen kijken is openlijk bestreden door verenigingen ter verdediging van het stierenvechten en door gemeenten waar stierenvechten plaatsvinden.