"Het is tijd om daadwerkelijk te debatteren over het prijsvormingsmechanisme, namelijk over de vraag of de prijs een marginalistische logica moet behouden, die landen als Portugal, waar de component hernieuwbare energie al bijzonder groot is, duidelijk benadeelt", aldus António Costa .

Voor de leider van de uitvoerende macht moet de Europese Unie in deze context van energiecrisis "consequent blijven in haar doelstelling om de klimaatnoodsituatie het hoofd te bieden, zonder alle maatregelen te veronachtzamen die nodig kunnen zijn om op de brandstofcrisis te reageren".

"Een crisis die uiteraard niet kan worden genegeerd", benadrukte hij.

Volgens de premier moeten in antwoord op de huidige crisis de energie-interconnecties worden uitgebreid "zodat er een echt geïntegreerde en onderling verbonden Europese markt komt", en moet de reikwijdte van de interconnecties met derde landen "die ook een bron van schone energie kunnen zijn, zoals het geval is met Marokko", worden verruimd.

"We moeten in staat zijn de energiebronnen te diversifiëren, ons meer te richten op groene waterstof en de toegangspoorten tot aardgas, dat een overgangsenergie is, uit te breiden. We mogen niet alleen afhankelijk zijn van Rusland, Turkije en Algerije, we moeten hier elk de transatlantische relatie versterken. Portugal is nu al de toegangspoort voor een derde van het LNG dat uit de Verenigde Staten komt - we kunnen en moeten dit aandeel vergroten", verdedigde hij.