In een verklaring laat Fenprof weten dat de staking van leraren en opvoeders plaatsvindt op dezelfde dag dat de minister van Onderwijs, Tiago Brandão Rodrigues, in het parlement zal zijn om de voorgestelde staatsbegroting voor 2022 (OE2022) te bespreken.

Ook andere lerarenvakbonden zullen op dezelfde dag staken, zoals de Vereniging van Gediplomeerde Leraren en de Nationale Vakbond van Onderwijsberoepen.

De twee belangrijkste vakbonden die leraren vertegenwoordigen, rechtvaardigen de staking juist met OE2022, die volgens hen voorbijgaat aan de problemen van de sector, namelijk kwesties die de lerarencarrière en ook niet-onderwijzend personeel raken.

"Eens te meer, en nu op een nog zwaardere manier, vergeet de staatsbegroting onderwijs, scholen, studenten en leraren", schrijft de FNE in een verklaring, waarin ze de uitvoerende macht ervan beschuldigt "een beleid van gebrek aan investeringen in onderwijs" te voeren.

Fenprof en FNE verdedigen meer bepaald dat het budget voor onderwijs in de volgende begroting moet stijgen van de huidige 3,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tot 6%.