Concreet stelt de partij voor om een derde van de Wegendienstbijdrage te bestemmen voor de financiering van de tariefverlaging voor het gebruik van het openbaar vervoer in het hele land.

"Wat vandaag bestaat, de zogenaamde Road Service Contribution, betekent in feite dat een deel van de ISP [Belasting op Aardolieproducten] die de mensen betalen, gaat naar de betaling van het wegennet, namelijk Publiek-Private Partnerschappen (PPP)", aldus Bruno Dias.

De goedkeuring van dit besluit, vervolgde hij, zal "systematisch dienen voor de financiering van het openbaar vervoer" in Portugal, met name de tariefverlaging.

Bruno Dias betoogde dat dit wetsvoorstel een nieuwe stap is in de richting van gratis openbaar vervoer en merkte op dat het door verschillende burgemeesters en het maatschappelijk middenveld werd toegejuicht. Het is nu zaak de andere parlementaire fracties te overtuigen, zei hij.

De communistische afgevaardigde legde ook uit dat deze wijziging "niet betekent" dat de belastingdruk voor de belastingbetaler toeneemt, omdat het gebruik maakt van een "bijdrage die al bestaat", maar slechts "een deel van deze inkomsten" gebruikt en het "een nieuwe bestemming" geeft .

Zo is er "elk jaar een stabiele, van meet af aan veronderstelde, opbrengst voor het openbaar vervoer", zo besloot hij.

Ter ondersteuning van het wetsvoorstel stelt de parlementaire groep PCP dat de tariefverlaging die de afgelopen jaren is bereikt, met name in de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto, heeft aangetoond hoe belangrijk het is dit traject voort te zetten.

"Aldus wint het aan waarde en actualiteit, versterkt, de doelstelling om in de toekomst verder te gaan in de richting van gratis openbaar vervoer, in de nationale reikwijdte van deze gratis dienst en in de versterking van de gegarandeerde dienstverlening", besluit de PCP.