Onderzoek onder leiding van het Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal), gepubliceerd in Nature Computational Science, heeft "robuuste gegevens" opgeleverd dat de door het SARS-CoV-2-virus veroorzaakte ziekte het gevolg is van een "seizoensgebonden infectie die verband houdt met lage temperaturen".

Met deze studie werd beoogd een antwoord te geven op de vraag of SARS-CoV-2 zich zal gedragen als een seizoensgebonden virus zoals influenza, dan wel of het zich integendeel op elk moment van het jaar zal kunnen manifesteren.

"De vraag of covid-19 een echte seizoensgebonden ziekte is, komt steeds meer centraal te staan, met implicaties voor het bepalen van effectieve interventiemaatregelen," aldus Xavier Rodó, directeur van ISGlobal's klimaat- en gezondheidsprogramma en coördinator van de studie.

Om deze vraag te beantwoorden heeft het team van onderzoekers voor het eerst het verband geanalyseerd tussen temperatuur en vochtigheid in de vroege fase van de verspreiding van SARS-CoV-2 in 162 landen, voordat veranderingen in het gedrag van de bevolking en volksgezondheidsmaatregelen werden genomen. .

Volgens ISGlobal tonen de resultaten een negatief verband aan tussen de transmissiegraad (R0) van het virus en temperatuur en vochtigheid op wereldschaal: hogere transmissiegraden werden geassocieerd met lagere temperaturen en vochtigheid.

De onderzoekers hebben verder geanalyseerd hoe dit verband tussen klimaat en ziekte zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, met gebruikmaking van een statistische methode die speciaal is ontworpen om soortgelijke variatiepatronen in verschillende "tijdvensters" op te sporen.

Volgens de wetenschappelijke instelling namen de eerste epidemiegolven af naarmate de temperatuur en vochtigheid toenamen en nam de tweede golf toe naarmate de temperatuur en vochtigheid afnamen.

Door het model aan te passen om de voorbijgaande correlaties op alle schalen te analyseren in landen op het zuidelijk halfrond, waar het virus later arriveerde, werd dezelfde negatieve correlatie waargenomen.

"Deze bevindingen ondersteunen de visie van covid-19 als een echte seizoensgebonden infectie bij lage temperaturen, vergelijkbaar met influenza en de meer goedaardige circulerende coronavirussen," zei Xavier Rodó.

Deze mogelijke seizoensgebondenheid van covid-19 beveelt "betere interne ventilatie" van ruimtes aan, benadrukte de studiecoördinator, die ook wijst op de noodzaak om meteorologische parameters op te nemen in de evaluatie en planning van maatregelen om het virus onder controle te houden.