Op basis van een studie over de klimaatverandering in de agglomeratie Porto (AMP), die werd besproken tijdens het seminar "Aanpassingsstrategieën voor stadstoerisme in het licht van de klimaatverandering in het kader van post-pandemische mogelijkheden", georganiseerd door het Instituut voor sociale wetenschappen van UMinho, vertelde de geograaf aan Lusa dat de planning van stedelijke gebieden nog steeds gebukt gaat onder "onaangepastheid" en "klimaatanalfabetisme".

"Het is noodzakelijk om klimaatschuilplaatsen te creëren die mensen in staat stellen zich te beschermen tegen een hittegolf. Dan is er ook nog de kwestie van beschutting tegen koude, want als we het over Porto hebben, is de winter ook zeer streng. We moeten beslissingen nemen die aan deze problemen tegemoetkomen", herhaalde de onderzoeker, die betrokken is bij een doctoraal onderzoek naar de invloed van klimaat en stedelijke morfologie op het toerisme, waarmee hij samenwerkt met UMinho en de Universiteit van Barcelona.

In het kader van zijn werkzaamheden heeft Hélder Lopes de gebieden met de grootste toeristische vraag en de grootste "stedelijke hitte" in het AMP aangewezen, alsmede de afbakening van vijf prioritaire interventiezones met betrekking tot "toeristische vraag en aanbod" en "de mate van milieukritiek", waarvan het gebied rond de historische centra van Porto en Vila Nova de Gaia het belangrijkste is.

Uit "microklimaatmetingen" en enquêtes onder toeristen tijdens de zomer van 2019, de winter van 2019 en 2020 en de zomer van 2020, die reeds geconditioneerd waren door de covid-19-pandemie, concludeerde het bij het doctoraat betrokken team dat in Porto de gebieden die het meest vatbaar zijn voor hitte op de Avenida dos Aliados en Praça da Liberdade, het gebied zijn dat het standbeeld van D. Pedro IV en het gebied onmiddellijk ten noorden van het beeld "Abundância/Os Meninos", van Henrique Moreira.

De gebieden die het meest gevoelig zijn voor de kou zijn de beboste gebieden naast het standbeeld van Ardina en, in het noorden, in de buurt van het stadhuisgebouw.

De onderzoeker van het Departement Geografie van UMinho, gevestigd op de "campus" van Azurém, in Guimarães, wees er ook op dat het MPA een "klimaatmonitoringsnetwerk" ontbeert dat het hele grondgebied bestrijkt, aangezien de bestaande stations, door hun ligging, niet in staat zijn dit te doen.

Overtuigd van het feit dat "klimaatanalfabetisme" de bevolking, senior technici en "beleidsmakers" omvat, benadrukte Hélder Lopes de noodzaak om de "thermoregulatie" van stedelijke gebieden te garanderen, waardoor deze "comfortabeler" worden voor bewoners en toeristen.

De onderzoeker verdedigde ook dat over steden moet worden nagedacht door politici, technici, touroperators en de "lokale gemeenschap", waarbij tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met de "milieu- en klimaatproblemen" en de "vraag en aanbod van toeristen".