De werkgelegenheid in de sector blijft in 2021 stagneren, maar met de juiste maatregelen kan het aantal werkenden in de sector volgend jaar het niveau van vóór de pandemie overtreffen

Nu miljoenen Europese burgers meer gevaccineerd zijn, zullen de internationale bestedingen in 2022 naar verwachting met bijna 80%% stijgen

Uit recent onderzoek van de World Travel & Tourism Council (WTTC) blijkt dat het jaarlijkse herstel van de Europese reis- en toerismesector dit jaar wellicht slechts 23,9% zal bedragen.

Volgens de gegevens van WTTC is dit trage herstel te wijten aan de reisbeperkingen gedurende het hele jaar, met name in de eerste helft, die het herstel van de sector bleven belemmeren.

Voordat de pandemie toesloeg, bedroeg de bijdrage van de Europese reis- en toerismesector aan het bbp 1,92 biljoen euro (9,5% van de totale economie).

Volgens het onderzoek en op basis van het huidige tempo van herstel zou de bijdrage van de sector aan het bbp in 2021 echter met minder dan een kwart (23,9%) kunnen toenemen, waarmee hij achterblijft bij de verwachte groei van de mondiale sector van 30,7%.

Uit de gegevens blijkt ook dat de bijdrage van reizen en toerisme aan de Europese economie in 2022 met nog eens 38% per jaar zou kunnen stijgen, wat neerkomt op een toename van 439 miljard euro.

Hoewel nog ver verwijderd van het niveau van voor de pandemie, is de groei van de sector lichtjes toegenomen dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne en de intra-Europese mobiliteit, ondersteund door het digitale COVID-certificaat van de EU, dat begin juli van dit jaar werd gelanceerd. Maar nu de grenzen internationaal gesloten zijn, heeft Europa het moeilijk om zich te herstellen.

Het wereldwijde toerisme-orgaan zegt dat de toename van het binnenlandse reisverkeer weliswaar voor enige verlichting heeft gezorgd, maar niet volstaat om het volledige herstel te bewerkstelligen dat de regio nodig heeft om de economie van Europa en miljoenen banen te redden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de binnenlandse bestedingen in 2021 met 30,2% j-o-j zullen stijgen, maar dat de internationale bestedingen dit jaar naar verwachting slechts met 19,3% zullen toenemen tot 242 miljard euro, ruim onder het niveau van vóór de pandemie, namelijk 560 miljard euro in 2019.

Volgend jaar zullen de binnenlandse uitgaven naar verwachting met 27,7% stijgen. Nu de beperkingen in veel Europese landen versoepeld zijn en miljoenen Europese burgers meer volledig gevaccineerd zijn, zullen de internationale bestedingen naar verwachting echter met 77,2% stijgen ten opzichte van vorig jaar.

In 2019 ondersteunde de Europese reis- en toerismesector meer dan 38 miljoen banen. Na een verlies van 3,6 miljoen banen vorig jaar, toen de pandemie het internationale reisverkeer bijna volledig tot stilstand bracht, zal de groei van de werkgelegenheid dit jaar naar verwachting stagneren.

Uit het onderzoek van de WTTC blijkt echter dat de werkgelegenheid in 2022 naar verwachting met 15,7% zal toenemen, waardoor het aantal banen met 5,5 miljoen zal stijgen tot het niveau van voor de pandemie.

Julia Simpson, voorzitter en CEO van WTTC: "Uit ons onderzoek blijkt dat de Europese reis- en toerismesector zich weliswaar langzaam begint te herstellen, maar dat er nog een lange weg te gaan is.

"Nu de grenzen van veel Europese landen openstaan voor internationale reizen voor volledig gevaccineerde reizigers, zal het economisch herstel van de regio volgend jaar versneld worden. Hierdoor kunnen miljoenen banen en bestaansmiddelen die afhankelijk zijn van een bloeiende reis- en toerismesector, worden hersteld.

"We hebben regeringen nodig om de lappendeken van beperkingen te vervangen door een reeks geharmoniseerde regels voor reizen."

Volgens het onderzoek dat Oxford Economics in opdracht van WTTC heeft uitgevoerd, zou de bijdrage van de sector aan het BBP van de regio en de stijging van de werkgelegenheid dit jaar en volgend jaar positiever kunnen uitvallen als regeringen wereldwijd vijf essentiële maatregelen treffen.

Deze maatregelen omvatten het toestaan van volledig gevaccineerde reizigers om zich vrij te bewegen, ongeacht hun herkomst of uiteindelijke bestemming.

Ten tweede moeten digitale oplossingen worden ingevoerd waarmee alle reizigers gemakkelijk hun COVID-status kunnen aantonen (zoals het digitale COVID-certificaat van de EU), waardoor het proces aan de grenzen overal ter wereld sneller verloopt.

Ten derde moeten regeringen, om veilig internationaal te kunnen reizen, alle door de WHO toegestane vaccins erkennen en ten vierde het COVAX/UNICEF-initiatief blijven steunen om te zorgen voor een billijke distributie van vaccins over de hele wereld.

Tenslotte, de verdere tenuitvoerlegging van verbeterde gezondheids- en veiligheidsprotocollen, die het vertrouwen van de klant zullen versterken.

Als deze vijf essentiële maatregelen voor eind 2021 worden uitgevoerd, kan dat volgens onderzoek een aanzienlijk effect hebben op de economie en de werkgelegenheid in heel Europa.

De bijdrage van reizen en toerisme aan het BBP zou tegen het einde van dit jaar met 28,8% (bijna 270 miljard euro) kunnen stijgen, gevolgd door een jaarlijkse stijging met nog eens 40,3% (meer dan 480 miljard euro) in 2022.

Ook de internationale bestedingen zouden profiteren van het overheidsoptreden en dit jaar een groei van 26,3% en in 2022 een aanzienlijke stijging van 81,8% te zien geven.

De groei van de sector zou ook een positief effect kunnen hebben op de werkgelegenheid, met een toename van 4% aan banen in 2021. Met de juiste maatregelen ter ondersteuning van reizen en toerisme kan het aantal werknemers in de sector volgend jaar echter het niveau van voor de pandemie overtreffen met een jaarlijkse stijging van 17,6%, tot bijna 43 miljoen banen.

Eerder deze week heeft de WTTC ook de krachten gebundeld met een aantal verenigingen voor reizen en toerisme, zoals Airports Council International, de European Travel Commission en Cruise Lines International Association, en de regeringen van de EU-lidstaten opgeroepen om alle "verkeerslichtsystemen" af te schaffen en over te stappen op een reizigersrisicobenadering, in plaats van risico's op basis van hele landen.

WTTC en de verenigingen zijn van mening dat deze aanpak het herstel van de reis- en toerismesector verder zou bespoedigen.