In een verklaring heeft de Voedsel- en Economische Veiligheidsautoriteit (ASAE), via de Nationale Eenheid voor Crimineel Onderzoek en Informatie (UNIIC), 14 specimens van zes beschermde soorten in beslag genomen; drie specimens van krokodillen van twee soorten, vier zeepaardjes, vier witte koralen, een koninginneschelp en twee viola onderkaken

Ook werden verschillende documenten in beslag genomen, waaronder twee kopieën van CITES-gemeenschapscertificaten, op verdenking van vervalsing; aan de actie werd meegewerkt door het Instituut voor het behoud van de natuur en de bossen (ICNF), als deskundige.

CITES is een internationale overeenkomst waarbij landen zich vrijwillig aansluiten en waarbij momenteel in totaal 183 landen betrokken zijn, met als doel ervoor te zorgen dat de handel in dieren en planten hun voortbestaan in het wild niet in gevaar brengt.

Het verdrag kent verschillende graden van bescherming toe aan ongeveer 5.800 diersoorten en 33.000 plantensoorten.

De Europese Unie heeft restrictievere regels dan die van de conventie, die zijn vastgelegd in een verordening die de soorten in vier annexen verdeelt.